• Ettertraktet byggemateriale Kurver med sand hentet opp av såkalte sandfiskere i elven Ubangi ved Bangui i Den sentralafrikanske republikk, fraktes videre for å selges til bruk i blant annet betong. Sandutvinning ødelegger elvenes naturlige regulering av flom og fører til økt erosjon mange steder i verden. Også vannkvalitet og det biologiske mangfoldet påvirkes svært negativt av mudringen. Foto: Annela Niamolo/AFP/NTB

Sandmafiaenes herjinger

Sandmafiaenes herjinger

Ulovlig sandutvinning pågår forbausende ubemerket, men øver vold mot både natur og mennesker.

Fra utgave: 3 / mars 2024

50 milliarder tonn. Så mye sand og grus forbruker verden hvert år, ifølge en FN-rapport. Mellom fire og åtte milliarder tonn stammer fra verdens hav og sjøer. Estimatene på den årlige omsetningen av sand spriker fra rundt 100 milliarder til 785 milliarder amerikanske dollar.

Årsaken til usikkerheten er det ukjente omfanget av den ulovlige sandhandelen. Den brasilianske spesialetterforskeren Luis Fernando Ramadon mener dette beløper seg til mellom 200 milliarder og 350 milliarder dollar om året – noe som er mer enn all ulovlig hugst, gullgraving og tjuvfiske til sammen, skriver Scientific American.

 

Åpenlyst tyveri

Sandtyveriet har en tendens til å gå under radaren, til tross for at det ofte involverer store anleggsmaskiner og fullastede trailere som ruller i fullt dagslys. Nettopp derfor fremstår virksomheten gjerne som fullt lovlig.

I tillegg rammes sjelden private grunneiere, siden det typisk graves i elvebanker, innsjøer, strender og andre ubebodde steder. Dermed blir det langt mellom anmeldelsene. I tillegg er det vrient å skille mellom lovlig og ulovlig masse når den først er kjørt bort.

Et talende eksempel: Mindre enn 4 prosent av all sanden (80 millioner tonn) som Singapore importerte fra Kambodsja i tidsrommet 2009–2019, kom med sertifisert dokumentasjon, påpeker vitenskapsmagasinet Nautilus. Dette er dermed en veritabel gullgruve for organisert kriminalitet, som ofte bare trenger å bestikke noen offentlige tjenestemenn for å kunne drive på i fred.

 

Flom og fraflytting

Konsekvensene er svært alvorlige. Mudringen i elveleiene gjør flommene verre og mer uforutsigbare, siden elvesand fungerer som en svamp.

I Mekong-deltaet er det nå fjernet så mye sand at elvesystemet er i ferd med å tørke opp, mens strekninger langs kysten av den indiske delstaten Tamil Nadu er så utgravd at erosjonen truer bosettinger. Flere landsbyer er allerede blitt forlatt på grunn av denne trusselen.

Først rammes altså naturen og økologien, og så rammes infrastrukturen i området. Broer er utsatt, og forurensning fra drivstofflekkasjer og annet søl kan ødelegge fiskerier og true ferskvannskilder.

 

Brent levende

«Kambodsja, Kenya, Nigeria og India. Nesten all sandutvinning i disse landene er ulovlig», sier Arpita Bisht i The International Institute of Social Studies.

India har også klart flest tilfeller av vold knyttet til sandmafiaene. Et av ofrene var en journalist som i 2019 døde etter å ha blitt brent levende. I fjor høst førte rivalisering mellom to grupper til en alvorlig skuddveksling og flere nedbrente anleggsmaskiner.

Mafiaene truer, skremmer og mishandler også menneskene i lokalsamfunnene der de er aktive. Bønder, NGO-ansatte, samfunns­ledere og til og med lokale politifolk rammes. I India, Kenya og Nigeria skal hundrevis av mennesker ha dødd i konflikter om sand, ifølge Nautilus.

FNs miljøprogram Unep mener det er et presserende behov for generelt bedre forvaltning av marine sandressurser. De vil nå ta i bruk kunstig intelligens for å spore og overvåke mudringsaktiviteter i marine miljøer over hele verden.