• Foto: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Alarmerende overvekt blant hunder og katter.

Alarmerende overvekt blant hunder og katter.

I takt med et stadig voksende vektproblem blant mennesker, blir stadig flere hunder og katter overvektige. Overvekten reduserer dyrets livskvalitet, og levetiden kan forkortes. Hva er årsakene til at et stadig større antall hunder og katter må slanke seg?

Fra utgave: 3 / mars 2019

Undervurderer vekten. – Nå er det nesten blitt normalen at dyret er overvektig. Overvekt blant dyr ikke er noe nytt fenomen, men det er stadig flere sports- og familiedyr som blir overvektige. Det finnes flere studier som viser at eieren undervurderer betydningen av dyrets vekt. Det forteller Nicole Frost Nyquist, førsteamanuensis ved NMBU Veterinærhøgskole.

– Vektproblem hos dyr har klar sammenheng med vår livsstil, vår moderne måte å leve på. Dyrene får mer energi enn hva de har behov for, samtidig som aktivitetsnivået i gjennomsnitt er gått ned. I Danmark anslår veterinærer at rundt 40 prosent av hundene er overvektige, mens 4–5 prosent anses som sykelig fete. Det er grunn til å anta at tallene er det samme i Norge. I tillegg til hund og katt, har også sportshester og ponnier økt i vekt de siste årene. USA stikker seg helt spesielt ut med en enorm vektøkning blant dyrene. I perioden 2007–2016 økte gjennomsnittsvekten for katt med 169 prosent og for hund med 158 prosent, sier Frost Nyquist.

Hun mener at eiere må bli mer bevisste på dyrets matbehov.

– Oppdretter har et ansvar for å informere ny hundeeier om hva som er en god vekt. Veterinærer har ansvar å informere eiere som tar kontakt, men først og fremst er det eieren som må skaffe seg informasjon. Å påføre hunden eller katten overvekt reduserer dyrets livskvalitet, og levetiden kan forkortes, understreker Frost Nyquist.

Mange uheldige konsekvenser. Overvekt hos dyr vurderes ut fra såkalt BCS (body condition score). Det vil si at man foretar målinger på en rekke punkter på dyrets kropp, som hofter, rygg og ribbebein. Ut fra disse verdiene vurderes dyret på en skala fra 1 til 9 der 1 betyr svært undervektig, mens 9 innebærer alvorlig fedme. En score på 4–5 er det optimale.

 

Nicole Frost Nyquist, førsteamanuensis ved NMBU Veterinærhøgskole

  

– Overvekt fører til redusert bevegelighet og kondisjon, skjelett- og leddlidelser, diabetes 2 og hjerteproblemer. Respirasjonsproblemer kan også være et utslag av overvekt. En rekke flatnesede hunder, som engelsk bulldog og mops, er ekstra utsatt. Mange av disse har allerede vanskeligheter med pust. Med overvekt i tillegg kan det skape store problemer for hunden, sier Frost Nyquist.

– Dyr med høy BCS har i tillegg lettere for å få urinveis- og reproduksjonsproblemer. Hudlidelser er også mer vanlig ved høy BCS. En overvektig katt kan ha problemer med å vaske seg.

Overvekt kompliserer dessuten anestesi. Det omfatter alt fra tannpleie til en akutt operasjon.

Veterinæren påpeker at det bør jobbes forebyggende ved å holde hunden og katten slank fra den er liten. Å skulle slanke et dyr er en langt vanskeligere prosess.

På NMBU Veterinærhøgskolen har temaet overvekt vært knyttet til sykdomslære. En ny læreplan er under utarbeidelse. Der vil tema ernæring få en større plass gjennomgående i hele studiet. For dyrepleiere har ernæring allerede en sentral plass i studie. Dyrepleiere gir god veiledning og finner frem til riktig fôr og mengde.

– Dersom dyret skal ned i vekt, bør en sette et mål på hvor mye det skal gå ned, og fôre etter dyrets idealvekt. I tillegg er det viktig med mosjon. Bytt ut kos, av betydningen godbit, med en tur, anbefaler Frost Nyquist.

 

Tore Berg, dyrlege ved Smådyrsykehuset Gjøvik

 

Sårt tema. – Misforstått snillisme hos eieren er ofte årsaken til overvektsproblemet, sier dyrlege Tore Berg ved Smådyrsykehuset Gjøvik

– Det kan være sårt for eieren å få beskjed om at dyret er overvektig. De fleste har et svært nært forhold til hunden eller katten. Yngre veterinærer kan kvie seg for å si ifra til eieren om dyrets vektproblem, særlig om det er tydelig at eieren selv sliter med vekt, sier Berg.

Berg forteller at de noen ganger rett og slett må vente med en operasjon til dyret har gått ned i vekt. Det har ingen hensikt å sette inn en protese i hoften om hunden har et vektproblem. Eieren forstår som oftest det.

– Det er stor forskjell på husdyr i byene og i rurale strøk. Utekatter og jakthunder får som regel den mosjonen de har behov for. Vektproblemet er større i byene. Hunder og katter som bor i leilighet, må også ha jevnlig mosjon eller lekes med, sier veterinæren.

Dyrlege Berg anbefaler å veie hunden eller katten en gang i måneden for å holde vekten under oppsikt.

– Ved vektøkning bør en kontakte veterinær for å utelukke at vektøkningen skyldes sykdom, som lavt stoffskifte, men også for å få veiledning og råd.

Gjøvik Smådyrsykehus, som andre klinikker, anbefaler stadig oftere slankemat til hunden eller katten.

– Det var først rundt år 2000 at det virkelig ble satt fokus på dyrs overvekt, legger Berg til.

Jobbes forebyggende. – World Small Veterinary Association offentliggjorde i 2017 nye fôringsanbefalinger. Det ble også anbefalt at veterinærer skulle vurdere ernæringstilstanden (Body Condition Score) ved en rutineundersøkelse, i tillegg temperatur, puls, respirasjon og smerte. Det forteller Dag Kristian Wilhelmsen, veterinær og fagsjef ved Royal Canin Norge.

 

Dag Kristian Wilhelmsen, veterinær og fagsjef ved Royal Canin Norge

 

– Tidligere brukte man mye tid på å behandle syke dyr. I dag er det stadig bedre dekning på veterinærklinikkene slik at en har bedre tid til å jobbe preventivt med overvekt. Det er viktig å informere eierne om hvilken næringsmengde hunden eller katten bør ha. Man bør også se på hva som skjer i hjemmet. Dersom mange i husstanden gir dyret mat, og godbiter, uten å kommunisere seg imellom, vil det skape problemer, sier Wilhelmsen.

Wilhelmsen forteller videre at hans firma begynte å produsere dyrefôr på slutten av 1960-tallet. Siden starten har forskning på ernæring til katter og hunder økt. Fra rundt år 2000 har man sett en økning av diettfôr til syke dyr på markedet.

– Fôrets innhold og mengde har fått større oppmerksomhet de to siste årene, i takt med et stadig økende vektproblem hos hund og katt. Slankefôr har et høyt proteininnhold. Det gir en mettende følelse og bidrar til å bygge muskler. Videre har det lavere fettinnhold og mer fiber. Fiber gir god metthetsfølelse og reduserer faren for tigging som åpenbart bidrar til vektøkning. Et par ekstra osteskiver kan være for mye for en liten hund, avslutter Wilhelmsen.

 

Ligner eieren.

Ifølge en forskningsrapport fra 2018 er det en tydelig sammenheng mellom eierens egen overvekt og hundens overvekt. Studiet ble gjennomført av Charlotte Reinhard Bjørnvad, professor i klinisk veterinærernæring ved København Universitetet sammen med en gruppe europeiske forskere. Studiet belyser faktorer mellom hundeeiers fedme og hundens overvekt, og er det første tverrsnittstudie i Europa på området.

Hundeeiere som ikke oppfattet overvekt/fedme som et helseproblem, hadde større sannsynlighet for å ha overvektig hund. Videre viste det seg at eierne undervurderte hundens overvekt. Ut fra eiernes egen beregning var det 22 prosent overvekt blant hundene som deltok i studiet, mens det viste seg at 56 prosent av hundene var overvektige ifølge BFI (body fat index). Samtidig viste det seg at eiere som legger vekt på kosthold og er positive til fysisk aktivitet i større grad unngår å få overvektige dyr.

Kilder: https://static-curis.ku.dk/portal/files/202979527/s41598_018_31532_0.pdf