• Ser etter godsaker på land Skytterfisken speider etter bytte over vannflaten (til venstre). Den kan beregne retningen til tross for avbøyningen som skyldes lysbrytningen mellom luft og vann, og jakter effektivt utenfor sitt eget våte element. Til høyre: Skuddet avfyres med stor kraft ved at gjellelokkene lukkes raskt og presser en vannstråle gjennom en fure i ganetaket. Ved at fisken presser tungen opp under ganen når skuddet avfyres, dannes et lukket rør, og fisken styrer vannstrålen med stor presisjon. Alle foto: ARILD HAGEN

  • Skytterundervisning Skytterfiskene holder sammen i små grupper der de unge og uerfarne går på «skytterskole». Erfarne fisker skyter treffsikkert på 2–3 meters hold. 

  • Forekomstene av mangroveskog i verden (markert med grønt). WIKICOMMONS

  • Forbilde De underlige koffertfiskene med sin tilnærmet kubiske eller boksformede kropp har en overraskende, selvstabiliserende design, som fikk Mercedes-Benz-fabrikken til å produsere den energieffektive konseptbilen Bionic Car. 

  • Spydplanting Et dominerende treslag i mangroveskogen (slekten Rhitzophora) har frukter som spirer til lange spyd før de faller fra treet. Når spydene faller, blir de ofte stående i det bløte mudderet og gir grunnlag for et nytt tre. De som ikke får feste, flyter opp og kan legge ut på lange sjøreiser.

  • Giftig delikatesse Kulefisker følger høyvannet inn i mangroveskogen og beiter organismer som vokser på røttene. Fisken har fått sitt navn fordi de puster seg opp til piggete kuler for å unngå å bli spist av en fiende. Dessuten er de dødelig giftige, men spises som den eksklusive japanske delikatessen fugu. 

Mangroveskogens finurlige fiskeliv.

Mangroveskogens finurlige fiskeliv.

Mangroveskogene, som vokser langs strender og elvemunninger i tropene, utgjør et helt spesielt naturmiljø. To ganger i døgnet flommer høyvannet inn i skogen og trekker seg tilbake igjen. Underlige fisker utnytter de spesielle mulighetene på høyst originale måter. Mangroveskogen utgjør en svært viktig barrière mot havet, er naturens beste forsikring mot ekstremvær og tsunamikatastrofer – og viktig i klimasammenheng. 

Fra utgave: 6 / juni 2014

Langkawi, Andamanhavet, Malaysia. Med sin høyst originale jaktteknikk har skytterfiskene (slekten Toxotes) sikret seg en matkilde som de i stor grad har for seg selv. Insekter og andre småkryp som gjemmer seg på undersiden av blader og kvister, er lettest å oppdage nedenfra, fra fiskeperspektiv.

Skytterfiskene følger høyvannet inn i mangroveskogen og speider etter smådyr som sitter lavt over vannflaten. Med en kraftig vannstråle skytes byttet ned slik at det faller på vannflaten og fanges opp av fiskene.

Erfarne skytterfisker er svært treffsikre på opptil flere meters hold, men teknikken må læres. Unge fisker følger de eldre og erfarne ut på jakt, de går på «skytterskole». De må lære å ta hensyn til lysbrytningen mellom luft og vann, og de må beregne avbøyningen av vannstrålen på grunn av gravitasjonen.

Unge fisker følger de eldre og erfarne ut på jakt, de går på «skytterskole».

Det er også krevende å beherske selve skyteteknikken, hvor det gjelder å få til en konsentrert, kraftig vannstråle. Fiskene har en fure i ganetaket, og må forme et lukket rør når de skyter ved å presse tungen opp mot ganen. Selve skuddet utløses ved at gjellelokkene lukkes raskt og presser vannstrålen ut. Ofte kan man se uerfarne fisker som skyter «urent», med vannsprut ut til sidene. Vannstrålen blir da ofte for svak. Etter hvert behersker skytterfiskene teknikken med imponerende presisjon og blir utlærte mesterskyttere.

Mangroveskog

Utbredelse: Mangroveskogen er en særegen naturtype langs havstrender og deltaområder i tropiske og subtropiske områder.

Tilpasning: Trær og busker er tilpasset å vokse i tidevannssonen. Typisk for mangroveskogen er det ugjennomtrengelige nettverket av støtterøtter, som gir solid feste i bunnslammet. Plantene må tåle store variasjoner i vannets saltholdighet.

Livsrytme: To ganger i døgnet stiger vannet og flommer inn i mangroveskogen. Et rikt dyreliv, blant annet fisker og krepsdyr, følger høyvannet inn i skogen. Tilsvarende trekker vannet seg tilbake slik at røttene og mudderflatene blir blottlagt. Spesielle pusterøtter (pneumatoforer), som øker oksygenopptaket i det oksygenfattige miljøet, strekker seg opp fra mudderflatene.

Bygger land: Nettverket av mangroverøtter demper vannbevegelsene og fungerer som effektive sedimentfeller. Bunnslam bygges opp, og på denne måten bygger mangroveskogene langsomt nytt land.

En fisk i en boks. I mangroveskogen finnes også de merkverdige koffertfiskene som omfatter omkring 30 arter i en egen familie (Ostraciidae). Navnet kommer av at de har en tilnærmet kube- eller koffertformet kropp, beskyttet av et solid ytre panser. Så å si en fisk i en boks. Koffertfiskene skiller også ut et giftig hudsekret, som gir ekstra beskyttelse mot fiender.

I ro og mak beiter de ulike fastsittende organismer på mangroverøttene. Menyen består av blant annet alger, mosdyr, rur, svamper, marker og muslinger.

Koffertfiskene virker klossete og ubehjelpelige, men denne fiskeformen har en unik selvstabiliserende og energisparende design, som til og med har gitt grunnlag for innovativ bildesign – den energieffektive Bionic Car-modellen fra Mercedes-Benz. Bionikk er teknikk som etterligner og utnytter løsninger i naturen (biologi + teknikk). Dette området er også kjent fra science fiction-filmer og TV, som «The Six Million Dollar Man» og «The Bionic Woman».

Uangripelige kuler. En beslektet gruppe fisker, som også finnes i mangroveskogene, er kulefisker (familien Tetraodontidae). Navnet har de fått fordi de puster seg opp til runde, mer eller mindre piggete kuler når de føler seg truet. Dette gjør dem nesten umulige å spise for større rovfisker.

I likhet med koffertfiskene har de også giftforsvar mot fiender. Til tross for den dødelige nervegiften tetrodotoksin er disse fiskene en delikatesse i Øst-Asia, mest kjent i form av den eksklusive japanske retten fugu.

Trær som kaster spyd. Også trærne i mangroveskogen har helt spesielle tilpasninger. For at frøene skal bli sittende fast i det myke bunnmudderet, har trær av slekten Rhizophora frukter som vokser til lange spyd før de faller fra trærne. Fruktene blir ofte sittende godt fast i mudderet, hvor de utvikler røtter og vokser opp til nye trær. Hvis en frukt som faller ikke får feste, vil den flyte opp og fungerer da som spredningsorgan.

Mangroveskogen har, med sine helt spesielle løsninger overlevd skiftende livsbetingelser gjennom millioner av år.

Den grønne spiren har fotosyntese og kan dermed bygge opp sin egen mat og legge ut på lange sjøreiser. På denne måten kan mangroveskogen spre seg til nye områder og fornye sin genetiske variasjon. Med sine helt spesielle løsninger har mangroveskogene overlevd skiftende livsbetingelser gjennom millioner av år, og denne naturtypen er svært verdifull også for oss mennesker.

Et rikt dyreliv knyttet til mangroveskogene, blant annet krepsdyr og fisker, gir verdifulle matressurser.

Mangroveskogen er en svært solid barrière som gir livsviktig beskyttelse under ekstreme stormer (cykloner) og demper flodbølger (tsunamier) etter undersjøiske vulkanutbrudd. I tillegg er mangroveskogen svært effektiv karbonfeller og lagrer fem ganger så mye karbon pr. km2 som andre tropiske skoger. Karbondioksid, som dannes ved nedbrytning av karbonforbindelser, tas effektivt opp og resirkuleres i den rasktvoksende skogen.

Til tross for en rekke svært viktige miljøverdier blir mange av verdens mangroveskoger rasert i et skremmende tempo.