• Lykkebringer Den 21 meter lange «Ni-drageveggen» i palassparken Beihai i Beijing har et motiv med ni store drager, som skulle bringe lykke. Alle foto: ARILD HAGEN

Kong Long – Den mektige dragen.

Kong Long – Den mektige dragen.

Kinesere kaller seg dragens barn, og dragen er fortsatt svært synlig i det kinesiske samfunnet. På apotekene kan man kjøpe dragebein, og nettopp i Kina finnes en dinosaur som mer enn noen annen kan representere dragen.

Fra utgave: 5 / mai 2012

Dragens år. I Kina har dragen fortsatt en viktig plass i folks bevissthet, og den er lett synlig i gatebildet. Dragen finnes på hustak, ved inngangen til hoteller, restauranter og forretninger. I interiører er den ofte rikt representert. Den lever videre i arkitektur, skulpturer og billedkunst. Og i nattemørket lyser neondragene.

Den kinesiske versjonen av Fugl Fønix – Feng – opptrer ofte sammen med dragen – Long. Dette parsymbolet er vanlig i restauranter og forsamlingslokaIer hvor det holdes bryllup, plassert høyt oppe på veggen slik at brudeparet kan stå under det. Ifølge tradisjonen bringer symbolet lykke og opphøyd harmoni til ekteskapet. Feng og Long er et eksempel på yin og yang – motsetninger som utfyller hverandre i en harmonisk enhet. I dette tilfellet det feminine og det maskuline.

Keiserens beskyttende dyr. Fra gammelt av er dragen den kinesiske keiserens beskyttende dyr. Naturlig nok dominerte dragen fullstendig utsmykningen av keiserpalassene. Dette er tydelig i Den forbudte by, det tidligere keiserpalasset i Beijing. Her er det drageornamenter overalt – over portaler og i takdekorasjoner, langs gelendre og i midtrabattene i de store paradegatene. Keiserens trone er fullstendig dekket av forgylte drager. Og høyt hevet oppe på hustakene overvåker dragene palassområdet.

I palassparken Beihai finnes en stor dragevegg, som beundres av mange besøkende. Den er kjent som «Ni-drageveggen», 21 meter lang med ni store drager utformet på et underlag av keramiske fliser. Tallet ni er lykketall i Kina, det assosieres med et langt og lykkelig liv. Fortsatt i dag, etter hundrevis av år, er fargene briljante. 

Mens drager i Vesten er onde og må drepes av tapre riddere, er den kinesiske dragen et symbol på absolutt makt og styrke i menneskenes tjeneste. Den allmektige dragen beskyttet hele det kinesiske keiserriket, sørget for gode avlinger, velstand og lykke for befolkningen. Den kinesiske mur er også en beskyttende drage, som bukter seg over fjellene i nord.

Den kinesiske mur er også en beskyttende drage, som bukter seg over fjellene i nord.

Dragestein – en gammel vidundermedisin. Store deler av Kina har lagdelte bergarter fra dinosaurenes tidsalder, og fra gammelt av har kineserne funnet kjempemessige knokler i berggrunnen. Det var naturlig å tenke at dette var drageknokler, noe også den kinesiske betegnelsen på dinosaurer vitner om. Kong Long – «den mektige dragen».

I kinesiske apotek kan man få kjøpt dragebein, Long gu, eller dragestein, Long shi. Dette er biter av fossile skjelettdeler. Det kan være rester av dinosaurer eller andre store dyr. Tradisjonen med bruk av dragestein som vidundermedisin lever videre i dagens Kina. I en morter knuses litt av steinen opp og kokes i suppe sammen med andre ingredienser. Det styrker helsen, gir livskraft og et langt og lykkelig liv. I århundrer har folk på landsbygda gravd frem dragebein fra berggrunnen, oftest for å skaffe seg inntekter ved å selge dem til apotekene. Kunnskap om hvor det finnes knokler i berggrunnen, oppsamlet gjennom generasjoner, har også kommet dinosaurforskere til gode.

Verdens lengste hals. Noen av de underligste kjente dinosaurer er funnet i Kina, og én av dem må være tidenes fremste kandidat til en virkelig drage.

Noen av de underligste kjente dinosaurer er funnet i Kina, og én av dem må være tidenes fremste kandidat til en virkelig drage.

Den bærer det vitenskapelige navnet Mamenchisaurus etter stedet det første funnet ble gjort.

Store individer ble over 30 meter lange med en ekstremt lang hals – mer enn halvparten av kroppslengden inkludert en lang og slank hale. Den enormt lange halsen består av hele 19 forlengede halshvirvler, et større antall enn hos noen annen dinosaur. Fra hver hvirvel strakk det seg en lang beinstav bakover, en halsribbe, som overlappet flere hvirvler og bidro til å stive av halsen.

Professor Zhao Xijin ved det berømte paleontologiske forskningsinstituttet IVPP i Beijing har bidratt sterkt i arbeidet med utforskningen av Mamenchisaurus gjennom mange år. Han kan vise frem en halsribbe på over fire meter! Hvor stor den levende dinosauren må ha vært, kan man bare spekulere over. Trolig var halsen på store individer minst 17 meter lang.

Stort nærmere en ekte drage er det vanskelig å komme …