• Keiserinne Cristiane Cristiane Barboza da Silva er selv fødselslege. Hennes egen datter Isabela ble likevel tatt med keisersnitt i 2005. Legen synes advarslene til dem som velger det kirurgiske inngrepet, er overdrevne. Foto: PRIVAT

Keiserinnene.

Keiserinnene.

80 prosent tar keisersnitt når de skal føde på private sykehus i Brasil. De gravide synes det er mest praktisk, og legene får mye bedre betalt. Nå slår Brasils helsemyndigheter alarm, samtidig som supermodeller og fotballkoner prater varmt om naturlig fødsel.

Fra utgave: 7 / desember 2008

Rio de Janeiro. Luciane var redd for riene og vurderte aldri noe annet. Cristiane ville være på den sikre siden, og bestilte keisersnitt for sin pasient Maíra - selv om hun ønsket å føde naturlig.

Tradisjon, myter, praktiske og økonomiske hensyn spiller inn når det nærmer seg termin og fødselen skal planlegges. Gravide kvinner i brasilianske storbyer frykter å bli sittende fast i trafikken med kraftige rier. Legene anbefaler keisersnitt fordi det gir mer uttelling økonomisk. Enkelte sykehus har ikke fødestuer, bare operasjonssaler.

Dette håper brasilianske myndigheter å endre med en omfattende holdningskampanje denne høsten. Tallet på barn som kommer til verden ved keisersnitt i det private helsevesenet i Brasil er svimlende 80 prosent. Totalt er 43 prosent av fødslene i landet keisersnittfødsler. Også i Norge er tallet på vei opp.

Nyere norsk forskning viser at barn som blir tatt med keisersnitt har større risiko for å utvikle astma senere i livet. Keisersnitt øker også faren for komplikasjoner ved senere svangerskap (se egen faktaboks neste side). Derfor bør barnet ditt selv få bestemme når det vil komme til verden, slik det oppfordres i kampanjen.

«Jeg ønsket å føde naturlig, men fikk svangerskapsdiabetes, og legen min var redd for at noe skulle gå galt. Vi håpet at fødselen skulle starte innen uke 40, men siden ingenting skjedde, ble det keisersnitt», forteller Maíra Souza Gomes.

Datteren Lívia ble født 6. september i år på Perinatal-sykehuset i Rio de Janeiro.

Fem om dagen. Cristiane Barboza da Silva var Maíras fødselslege, og hun har utført mange keisersnitt. Hennes egen datter Isabela kom til verden i 2005, akkurat den dagen foreldrene hadde bestemt.

«Det er klart at naturlig fødsel er bedre, men i Rio de Janeiro er det svært komplisert for legen. De private helseforsikringsordningene dominerer, og det de betaler for en normal fødsel, kompenserer ikke ulempene for fødselslegen, som kanskje må forlate arbeidet sitt, eller dra hjemmefra midt på natta. Med all volden vi har her i Rio kan det innebære stor risiko. Keisersnitt er mye mer praktisk. Det kan skje til avtalt tid, og som lege får du bedre betalt. Du kan tjene mye mer, og svært få leger motstår alt dette», sier hun.

Stykkprisordningen i det private helsevesenet er blitt en verkebyll for helsemyndighetene.

«En naturlig fødsel tar 12-24 timer, mens en lege kan ta fire keisersnitt på samme tid, og på denne måten tjene mye mer. På offentlige sykehus er det ikke slik, og derfor er tallet på keisersnitt lavere», sier talskvinne Lêna Peres i det brasilianske helsedepartementet.

Hun mener at keisersnitt er blitt en forbruksvare for dem som har råd til det, en tjeneste man bestiller. Mange vurderer ikke noe annet. Ved noen private sykehus er ti av ti fødsler keisersnitt, og enkelte sykehus har ikke infrastruktur til å ta imot barn på naturlig vis.

«Andelen keisersnitt øker med kjøpekraften, og i grupper med høyere utdanning og høyere inntekt, er det flere som tar keisersnitt. Det er også disse som har private helseforsikringer», sier Lêna Peres.

Luciane Barboza da Silva, Cristianes søster, vurderte aldri vaginal fødsel da hun ventet Rafael i mai 2006, og det var Cristiane som utførte dette keisersnittet også.

«Jeg tror de fleste kvinner er redde for en naturlig fødsel, for å føle smerte, og for at det skal ta lang tid. Det er mer pratisk å ta keisersnitt. Jeg tok keisersnitt i uke 40, den dagen vi hadde avtalt», sier hun.

Kjendis-trend.

Kampanjen for naturlig fødsel startet i mai og pågår ut året. «Han kom helt naturlig til verden og erobret hjertet mitt med det samme», er ett av slagordene.

Myndighetene har blant annet mobilisert kjendiser som supermodellen Fernanda Lima i håp om å få flere kvinner til å føde naturlig. I april fødte hun tvillingene João og Francisco. Allerede i juni var hun på catwalken under moteuken i Rio de Janeiro. Caroline Celico Leite, kona til Milan-spilleren Kaká, valgte også normal fødsel da parets førstefødte Luca kom til verden 10. juni i år.

«At en person som Fernanda Lima velger naturlig fødsel med tvillinger gjør stort inntrykk. Hun ba selv om å få fronte denne kampanjen. Vi ønsker å informere om fordelene ved naturlig fødsel, slik at kvinnen kan gjøre valget selv. Legene skal orientere, men kvinnen skal få bestemme selv», sier Peres.

I dag fungerer det ikke alltid slik, og det er lett for legen å trekke frem mulige komplikasjoner under en langvarig normal fødsel. For den gravide kan det være vanskelig å stå imot når legene snakker om morkakesvikt, lite fostervann og navlestreng rundt halsen.

Sannheten er den stikk motsatte. Mens keisersnitt er et kirurgisk inngrep, vet kroppen selv akkurat hva den skal gjøre når babyen er klar.

«Keisersnitt medfører større infeksjonsfare og fare for at barnet blir forløst for tidlig. Såret etter det kirurgiske inngrepet kan gi stort ubehag, og mor kommer raskere til hektene etter en naturlig fødsel», sier Lêna Peres.

Ombestemmer seg. Ifølge helsemyndighetene sier 80 prosent av de gravide at de ønsker å føde naturlig i begynnelsen av svangerskapet. Men når terminen nærmer seg, ombestemmer de seg.

«Det er klart at legene har noe med dette å gjøre. Mange av legestudentene har turnus ved høyrisikosykehus og har mer erfaring med keisersnitt. Derfor ender det med at de anbefaler dette for de gravide», sier Peres.

«Mot slutten av svangerskapet går mange kvinner lei. De orker ikke tanken på smerte og vil bare ha det overstått.  I mange tilfeller tenker legen at det er bedre å være på den sikre siden, og anbefaler keisersnitt», sier Cristiane Barboza da Silva.

Det var akkurat det som skjedde da Maíra nærmet seg termin. Datteren Lívia skulle selv få bestemme når tiden var inne. Men likevel ble operasjonsstua reservert. Dersom Lívia ikke hadde begynt å røre på seg innen uke 39 var over, skulle hun tas med keisersnitt. Og slik ble det.

«Cristiane forsøkte å etterkomme ønsket om å føde naturlig, og vi ventet så lenge som mulig. Jeg følte ikke noe press, men svangerskapsdiabetes innebærer en viss risiko for barnet», sier Maíra Souza Gomes. Svangerskapsdiabetes kan gi høy fødselsvekt og dermed føre til komplikasjoner under fødsel.

Press fra familien. Lêna Peres mener det hersker en rekke absurde holdninger blant landets leger, og disse vil helsemyndighetene til livs.

«Keisersnitt er blitt en kultur, en tradisjon i Brasil», sier hun.

Det er vanlig at hele familien er med under fødsler i Brasil. Ikke bare de blivende besteforeldre, men også tanter og onkler, fettere og kusiner, besteforeldre og venner av familien. Hvis det tar for lang tid, blir de utålmodige og krever keisersnitt. Ingen ønsker at den store dagen skal bli spolert av lidelse og langvarige rier.

«Ja, helt klart. Ofte blander familien seg inn. Mødre som har født naturlig, anbefaler keisersnitt for datteren sin», sier Izabela Pereira Rodrigues Barros. Hun har to døtre, og både Ana Beatriz og Mariana ble forløst ved keisersnitt.

Men helsemyndighetene må også ta sin del av ansvaret. Enkelte sykehus har bare operasjonssaler, ingen fødestuer der kvinnen kan bevege seg rundt og få hjelp til å takle smertene under fødselen. Alternativ smertelindring er fremmedord.  Dette er imidlertid blitt et krav nå, og flere statlige sykehus skal bygges om.

Ikke så ille. Også i Norge er tallet på kvinner som føder med keisersnitt på vei opp. Ifølge Medisinsk fødselsregister fødes over 9500 barn med keisersnitt i året, det vil si 16,4 prosent av fødslene. Av disse var 38,7 prosent planlagte keisersnitt, men i under ti prosent av tilfellene var det mor som ønsket keisersnitt, ifølge Folkehelseinstituttet. Leder Nina Schmidt i Den norske jordmorforening er likevel ikke helt fornøyd.

«Flere velger planlagte keisersnitt, og det er grunn til bekymring når flergangsfødende kvinner ønsker keisersnitt fordi de ikke var fornøyd med fødselen første gang», sier hun.

Hun roser brasilianske myndigheter for å forsøke snu den negative trenden i landet.

«Ja, det er godt å høre at de jobber for å fremme den naturlige fødselen. En keisersnittandel på 80 prosent gir all grunn til å rope varsku, og det er veldig bra at de griper inn», sier hun.

De fire kvinnene fra Rio de Janeiro ser imidlertid ingen grunn til å svartmale fødselsstatistikken:

«Naturlig fødsel er uten tvil bedre. Riene er et signal fra naturen om at tiden er inne. Men keisersnitt er heller ikke så ille. Hvis det hadde vært det, hadde vi ikke hatt så stor prosentandel her i Brasil. Det er jeg helt sikker på», sier Cristiane Barboza da Silva.