Bali etter bombene.

De gikk inn i seg selv, balineserne, i årene etter at terrorbombene blåste bort så mange liv og så mange fremtidshåp. Nå, ti år etter, er det meste bygget opp igjen, men ikke uten grader av ironisk vulgaritet.

Det indiske kunnskapsløftet.

Indiske myndigheter har innsett potensialet i sin store unge befolkning, og gitt indiske barn rett til gratis utdanning. To år etter at reformen trådde i kraft er den både bejublet og utskjelt. Globalt kan den avgjøre om man også for nasjonen Indias tilfelle kan sette likhetstegn mellom ung og lovende.

Vanskelig vannfordeling i Sentral-Asia.

Byggingen av verdens høyeste kunstige demning kan gjøre Tadsjikistan selvforsynt med energi. Dette har hisset opp nabostaten Usbekistan, som frykter for sin posisjon som ledende energileverandør i regionen.

Kulturrevolusjonens offer.

Én mishandlet sin egen far, én ble forvist til en grotte, én mistet sin familie og vil starte krig. De er Kinas ledere. 46 år etter starten på Kulturrevolusjonen fortsetter Kinas neddyssede traumer å prege supermakten og dens lukkede politikk.

Kinas flytende arbeiderklasse.

Det blir kalt verdens største folkevandring, de over 250 millionene som har forlatt den kinesiske landsbygda og søkt arbeid i byene. Men «bondearbeiderne» lider stadig under sosiale fordommer og institusjonell diskriminering. Det er bakgrunnen for en stadig tydeligere klassebevissthet.

Kinas migranter inntar litteraturen.

Med den store migrasjonsbølgen til storbyene på 2000-tallet, er mange kinesere blitt drevet inn i en omfattende forfalskningsvirksomhet. Forfatteren Xu Zechen gir et innblikk i deres verden.

Landet uten barn.

Verden har rundet 7 milliarder mennesker, men i noen land går antall innbyggere ned. Sør-Korea har med 1,15 barn i snitt pr. kvinne den laveste fertilitetsraten i OECD – og det kan bli et stort problem om få år.

Kulturrevolusjonens spøkelse.

Mens Kinas politiske ledelse advarer mot en ny Kulturrevolusjon, hevder en av landets fremste forfattere at den revolusjonære epoken aldri helt tok slutt: Det er den samme fanatismen og volden som er motoren også bak Kinas økonomiske mirakel, påstår Yu Hua i sin siste essaysamling «China in Ten Words».

Mytene om Japan.

I sitt såkalte manifest hyller 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik det japanske samfunnet som et nasjonalistisk og monokulturelt samfunn. Men terroristens bilde stemmer ikke overens med virkeligheten: Utfordringene står i kø i «Solens rike».

Eurasias nye hjerte.

På rekordtid har Kasakhstan, og Sentral-Asia, fått en ny, spektakulær hovedstad. Almaty (Alma-Ata) er historie. Nå er det Astana som gjelder.

Økonomien som stoppet.

Tidlig på 1990-tallet stoppet den japanske økonomien. Siden er den ikke kommet skikkelig i gang igjen. Så kom finanskrisen, og 11. mars 20111 rammet jordskjelvet.

Et jordskjelv kommer sjelden alene.

Japans beliggenhet gjør landet spesielt utsatt for jordskjelv. Skjelvet 11. mars 2011 er det tredje langs «ildringen» som omgir Stillehavet. Kan California bli neste?

Pages