Kinas flytende arbeiderklasse.

Det blir kalt verdens største folkevandring, de over 250 millionene som har forlatt den kinesiske landsbygda og søkt arbeid i byene. Men «bondearbeiderne» lider stadig under sosiale fordommer og institusjonell diskriminering. Det er bakgrunnen for en stadig tydeligere klassebevissthet.

Kinas migranter inntar litteraturen.

Med den store migrasjonsbølgen til storbyene på 2000-tallet, er mange kinesere blitt drevet inn i en omfattende forfalskningsvirksomhet. Forfatteren Xu Zechen gir et innblikk i deres verden.

Landet uten barn.

Verden har rundet 7 milliarder mennesker, men i noen land går antall innbyggere ned. Sør-Korea har med 1,15 barn i snitt pr. kvinne den laveste fertilitetsraten i OECD – og det kan bli et stort problem om få år.

Kulturrevolusjonens spøkelse.

Mens Kinas politiske ledelse advarer mot en ny Kulturrevolusjon, hevder en av landets fremste forfattere at den revolusjonære epoken aldri helt tok slutt: Det er den samme fanatismen og volden som er motoren også bak Kinas økonomiske mirakel, påstår Yu Hua i sin siste essaysamling «China in Ten Words».

Mytene om Japan.

I sitt såkalte manifest hyller 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik det japanske samfunnet som et nasjonalistisk og monokulturelt samfunn. Men terroristens bilde stemmer ikke overens med virkeligheten: Utfordringene står i kø i «Solens rike».

Eurasias nye hjerte.

På rekordtid har Kasakhstan, og Sentral-Asia, fått en ny, spektakulær hovedstad. Almaty (Alma-Ata) er historie. Nå er det Astana som gjelder.

Økonomien som stoppet.

Tidlig på 1990-tallet stoppet den japanske økonomien. Siden er den ikke kommet skikkelig i gang igjen. Så kom finanskrisen, og 11. mars 20111 rammet jordskjelvet.

Et jordskjelv kommer sjelden alene.

Japans beliggenhet gjør landet spesielt utsatt for jordskjelv. Skjelvet 11. mars 2011 er det tredje langs «ildringen» som omgir Stillehavet. Kan California bli neste?

Kinas personlige problem.

Individets nye frihet i Kina betales med risiko og usikkerhet. 190 millioner kinesere har psykiske problemer, ifølge landets helsedepartement.

De siviliserte kineserne.

Siviliseringen av Vesten tok flere hundre år. I Kina er omfattende kampanjer blitt satt i verk for få folk til å slutte å spise hund, gå i pysjamas på gaten, spytte og slurpe, og det på bare noen få år.

Nye broer over stengt grense.

Et ambisiøst forsøk på tilnærming mellom Tyrkia og Armenia snublet i tragisk historie og intrikat geografi. Men etter fiaskoen har grasrotdiplomatiet blomstret opp.

Kinas nye opium.

Det ateistiske kommunistpartiet i Kina har funnet et nytt middel til å samle befolkningen: Buddhismen.

Det nye India.

India er lenge blitt beskrevet som et land som sitter fast i urgamle tradisjoner, fattigdom og mystikk. Men i takt med at nasjonen blir en stadig mer betydningsfull verdensmakt, forandrer dette bildet seg. Nå forsøker forfattere og journalister å forstå hvilke endringer som er i ferd med å finne sted i verdens største demokrati.

Post-sovjetstatene kan velte som korthus.

20 år etter selvstendigheten fra Sovjetunionen er flere av statene i Sentral-Asia farlig nær randen av kollaps. Både statsapparat, helsevesen, skolevesen og strømforsyning forfaller. «Afghanifiseringen» av det postsovjetiske Sentral-Asia kan skape rom for islamistisk terrorisme, narkotrafikk og menneskehandel.

Pages