Kronet og kuet

Europeiske monarkier har formalisert den førstefødtes arverett til tronen, uavhengig av kjønn. I Japan tviholder de imidlertid på mannlige keisere.

Kolkata – alle guders hjem.

«Religionenes parlament» kalles Kolkatas fascinerende bydel der synagoger, moskeer, kirker og templer av ulike slag praktisk talt ligger vegg i vegg.

Etsende hevn.

Tallene på syreangrep i India er økende, men få forhold blir anmeldt, og mørketallene er store. Nå står de overlevende klare til å ta livet sitt tilbake.

Zootopia.

Dyreparkene i Kina gir et bilde av landets manglende vektlegging av dyrevelferd og en tilbaketrekning fra naturen.

Kinas nyrike keisere.

Med det moderne Kinas vekst til storhet har en ny type sosial elite vokst frem. De er unge, rike, kosmopolitiske og har gode forbindelser.

Japans selvstendige barn.

Mens norske foreldre skysser sine håpefulle til og fra skolen til de er ferdig med russetiden, tar japanske barn undergrunnen alene fra de er seks år gamle.

Georgia i drift mot vest - igjen.

I år er det ti år siden russiske styrker rykket inn i den georgiske provinsen Sør-Ossetia og satte grenser for Georgias utenrikspolitiske spillerom. I dag vender landet seg igjen mot vest.

Den rehabiliterte terroristen.

I dag tar den tidligere terroristen Amir Abdillah avstand fra hellig krig. Men indonesiske myndigheter har ikke lykkes i å avradikalisere flertallet av de fengslede terroristene som nå slipper ut.

Pages