• Grønn oase Et dronefoto viser damanlegget i den nye Benjakitti-parken i Thailands hovedstad Bangkok. Parken er del av et større prosjekt for å tilføre byen fredelige og mer skyggefulle steder å søke tilflukt i fra varme og støy. Foto: Krit Phromsakla Na Sakolnakorn, AP/NTB

Hvordan kjøle ned de varmeste byene

Hvordan kjøle ned de varmeste byene

Ved å bygge bedre og utforme byrommet på en smartere måte kan man senke temperaturen i byer flere grader, ifølge artikkelforfatterne.

Fra utgave: 8 / august 2022

En varmere verden

Ekstrem varme er nå et hett tema. Årets overskrifter har vært like nådeløse som temperaturene: «Hetebølge-rekord i Spania», «Voldsom hetebølge i Sør-Asia», «Heterekord i Texas», «Kan man i det hele tatt si at dødelig hete er ‘ekstremt’ lenger?»

Nyhetsdekningen rundt om i verden har rettet oppmerksomheten mot en utfordring som bare vil blir større og større, og som vi må ta på alvor. Det er ingen andre steder det er mer påtvingende å iverksette kjøletiltak enn i byene der gater, bygninger, næringsvirksomhet og kjøretøyer kan bidra til å øke temperaturen med katastrofale 4 grader celsius innen utgangen av dette århundret. Og de som er utsatt for den største faren, er verdens fattigste.

Vi er i ferd med å finne frem til løsninger, men dette arbeidet må skje raskere enn det vi har sett til nå. Under fjorårets klimakonferanse i regi av FN (Cop26), publiserte Cool Coalition en omfattende håndbok om bærekraftig nedkjøling av urbane områder. (Cool Coalition er et partnerskap mellom 120 organisasjoner ledet av FNs miljøprogram og som inkluderer miljøorganisasjonen RMI.)

I Davos i mai lanserte Cool Coalition og Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center en nettbasert plattform (Heat Action Platform) som gjør det lettere for politiske beslutningstagere og byplanleggere å finne frem til de løsningene som er mest relevante for dem.

 

Smartere utforming

For å ligge i forkant av utviklingen må kommunale ledere iverksette mange tiltak, deriblant en smartere utforming av byene. For å kunne trekke kald luft gjennom en by, kan byplanleggere og eiendomsutviklere orientere gater og bygninger etter eksisterende luftstrømmer og utvikle mer strategisk plasserte grønne og blå byrom. De kan også skape ferdselsårer med mer skygge for fotgjengere og syklister og planlegge mer varierte bygninger og arealer til flerbruk som også kan anvendes til effektive kjølesystemer for større områder (som en hel bydel). Og de bør sørge for mindre trafikk som slipper ut varme.

Dersom man planter flere trær i asfaltjungelen, kan det også gjøre en betydelig forskjell. Urbane skogområder og parker kan være opptil 7 grader kaldere enn nabolag uten trær. Og en gate med trær langs sidene kan være 3 grader kaldere enn en gate uten trær. Flere byer rundt om i verden, som Freetown og Athen samt Melbourne og Milano, har allerede sett hvilke positive resultater som kan oppnås ved å bruke urban natur som en kjølemekanisme – noe som også bidrar til å fange opp karbon, øke det biologiske mangfoldet, legge til rette for fritidsaktiviteter og gjøre det lettere å håndtere stormvann.

Et annet fornuftig tiltak er å endre overflatene på bakke og bygg i byene våre slik at byene støter fra seg varmen fremfor å absorbere den. En typisk asfaltert vei absorberer opptil 95 prosent av sola som skinner på den, mens veier og fortau av betong absorberer opp mot 75 prosent. Disse glohete overflatene går hardest ut over dem som må jobbe utendørs, de som ikke har eget kjøretøy, og de fattige som lever i nabolag der slike materialer dominerer. Ved å bruke lysere bygningsmaterialer som reflekterer sollyset med omlag 10 prosent, kan vi redusere temperaturene med opptil 5 grader celsius. Det er en forskjell som potensielt kan redde liv.

 

Få steder å gjemme seg fra varmen Hjemløse mennesker har lagt seg i skyggen fra en bro på en brennhet dag i Indias hovedstad New Delhi 20. mai 2022. Foto: AP/NTB

  

Bygge bedre

Bedre bygninger er også viktig. Dersom man forsøker å kjøle ned en dårlig utformet bygning ved bruk av et luftkjølingssystem, er det som å la tappekranen renne ned i en bøtte som lekker.

Godt utformede bygninger, derimot, kan minimere behovet for luftkjøling. For eksempel koster «kjølige tak» (med lys farge som reflekterer sollyset) lite og kan støte bort 90 prosent av varmeenergien som treffer dem. Dette kan utgjøre en stor forskjell selv der andre tiltak ikke er mulige å iverksette, slik som i ikke-godkjente boliger.

Passive effektivitetstiltak for bygninger – som retning på byggene, isolering, refleksjon, skygger og ventilasjon – er ikke noe nytt. Men vi må vedta mer ambisiøse lover og regler for bygninger og sette en høyere standard. Og vi må investere i den institusjonelle kapasiteten slik at vi klarer å håndheve disse lovene og reglene.

 

Bedre kjøleanlegg

Luftkondisjonering, der det er i bruk, kan også gjøres mer klimavennlig. I dag er luftkondisjonering både en kilde til økt produktivitet og en betydelig kilde til urban varme og utslipp.

Innen 2050 kan nedkjølingsenheter bruke like mye energi som dagens amerikanske, tyske og japanske økonomi til sammen. Det vanligste kjølemiddelet, som brukes til luftkondisjonering, kan gi nesten 2000 ganger mer bidrag til global oppvarming (pr. enhet med utslipp) enn karbondioksid.

Regulerende myndigheter må derfor sette standarder som får de verste luftkondisjoneringsenhetene bort fra markedet. I tillegg må offentlig og privat sektor samarbeide om markedsføringskampanjer, finansieringsløsninger og incentiver for å få forbrukere til å kjøpe mer klimavennlige produkter.

Byplanleggere og eiendomsutviklere bør også vurdere kjølesystemer for hele nabolag og bydeler. Dette er systemer der én kilde kan kjøle ned mange bygninger. Disse systemene kan by på stordriftsfordeler uten å varme opp byluften like mye som enkeltstående luftkondisjoneringsenheter.

Derfor bør slike stordrifts kjølesystemer være den teknologien som man først og fremst velger ved utviklingen av nye store eiendomsprosjekter (næringseiendommer, boliger og flerbruksprosjekter) – samt ved byutvikling og utforming av universitetsområder.

 

Nasjonal nedkjøling En analyse utarbeidet av internasjonale forskere påpekte at hetebølgen som den i Sør-Asia i mai, var 30 ganger mer sannsynlig på grunn av klimaendringer. Bildet er fra New Delhi 2. mai. Indiske myndigheter har nå lansert verdens første nasjonale nedkjølingsplan. Foto: Manish Swarup, AP/NTB

 

Funksjonelle fellesområder

Avslutningsvis vil vi si at i enkelte byer bør politiske beslutningstagere vurdere hva de skal gjøre for å beskytte de mest sårbare der det ikke er mulig å iverksette andre kostbare tiltak. I India kan man høre følgende spøk: Årsaken til at Bollywood-filmer er så lange, er at filmskaperne ønsker å gi folk en mulighet til å oppholde seg fire timer i en nedkjølt kinosal. Men som denne vårens voldsomme hetebølge har vist, er verdien av nedkjølte rom ikke lenger noe å spøke med.

Byer som ligger i områder som gjerne blir utsatt for ekstrem varme, må investere i en rekke fellesarealer som er tilgjengelige for de mest sårbare når varme og fuktighet overstiger det mennesker kan tåle.

Dette kan være snakk om kinoer, kjøpesentre, skoler, kirker, moskeer, synagoger, templer, svømmebassenger, parker, bussterminaler, togstasjoner med mer, samt fellesarealer som er laget spesifikt for at folk skal kunne kjøle seg ned. Dersom disse fellesarealene er utstyrt med strømaggregat, drikkevann, medisinsk utstyr, faglært personell og informasjonsmateriale om helse i heten, vil de være enda mer anvendelige i krisesituasjoner.

 

Lokal nedkjøling Hetebølgen som kom fra Spania til Frankrike i midten av juni, ga temperaturer over 30 grader i nesten alle franske regioner, også her i Colmar, øst i Frankrike. Sør i landet steg temperaturen til langt over 40 grader mange steder. Foto: Sebastien Bozon, AFP/NTB

 

Global skjevhet

Man kan hevde at ekstrem varme er den største utfordringen vi står overfor knyttet til klimarettferdighet. Blant 1,7 milliarder urbane innbyggere som nå er utsatt for ekstrem varme, bor de fleste i raskt voksende byer i fattige land. Og de fleste mangler tilgang på nedkjølte bygninger og biler som mennesker i avanserte økonomier tar for gitt.

Vi må gjøre noe med disse skjevhetene. Det bør stå høyt på den globale dagsordenen. Cool Coalition er i oppstartingsfasen i India. Her har myndighetene allerede utformet verdens første nasjonale nedkjølingsplan, og politiske ledere i byer og på delstatsnivå har i betydelig grad forpliktet seg til å gjøre noe med farene knyttet til ekstrem varme.

Men vi må gjøre mer. Lanseringen av Global Energy Alliance for People and Planet – med 10 milliarder dollar i finansiering – har vist at det internasjonale samfunnet fortsatt er i stand til å mobilisere slik at vi kan dempe og tilpasse oss virkningene av klima-endringene. Bruk av fornybar energi og forbedret tilgang til ren energi er fortsatt svært viktige mål. Men bedre tilpasningsdyktighet i møte med hete og innføring av bærekraftige kjøletiltak, er også blitt viktige prioriteringer.

Vi må iverksette tiltak nå for å hjelpe verdens varmeste byer med å kjøle seg ned.

 

Copyright: Project Syndicate, 2022. www.project-syndicate.org

* RMI er en uavhengig, upolitisk, ideell organisasjon grunnlagt som Rocky Mountain Institute i 1982, og som i dag er operativ på fire kontinenter. Den består av eksperter fra ulike fagfelt som jobber sammen om å få fart på grønne løsninger og rene energiformer, med mål om å bedre folks liv.