Det palestinske problem.

Under opprettelsen av en jødisk stat i 1948 ble 760 000 palestinere drevet på flukt. Siden da er antall palestinske flyktninger syvdoblet. De fleste vil tilbake til jorden de færreste av dem har stått på.