De farlige idealene.

Dagens russiske intelligentsia er marginalisert og desillusjonert. Ikke mye er tilbake av forgjengernes romantiske forestilling om folket som intuitive sosialister. 

Hvorfor drikker russerne seg ihjel?

Kjempen Russland krymper. Siden befolkningstoppen i 1991 er folketallet gått ned med rundt 5 millioner mennesker, til dagens 143 millioner. Blant verdens ti største land er Russland det eneste med negativ befolkningsvekst i perioden fra 1990 til 2010. Kurven har flatet ut siden 2008 og viser nå en liten nettovekst, men hvorfor dør det flere russere enn det blir født? Svaret er komplekst, men alkoholmisbruk blir ansett som den viktigste enkeltfaktoren.

Tsjerkessernes tilbakekomst.

Sotsji, som arrangerer vinter-OL i 2014, er stedet hvor Russland fordrev en hel nasjon nøyaktig 150 år tidligere. Etterkommerne etter dem som overlevde, hevder det var et folkemord – og nå krever de rettferdighet.

Tiden det tar.

1. september hvert år fylles gymsalen i ruinene av Skole nr. 1 i Beslan av svartkledde mennesker, sorg og gråt under de tre sørgedagene. Etter det grufulle gisseldramaet i 2004 vil første skoledag aldri mer bli en gledens dag i Beslan.