Twitter-bygda.

Løsningen på tungrodd, politisk byråkrati kan ligge i Sør-Spania. Landsbyen Jun styres fullstendig av sosiale medier.