• Foto: Getty Images/Istockphoto

Ferdigheter for KI-æraen

Ferdigheter for KI-æraen

Den kunstige intelligensen gjør stadig mer av seg. Hvordan kan vi av kjøtt og blod hevde oss fremover?

Fra utgave: 7 / juli 2023

Basisferdigheter

Futuristen og den strategiske rådgiveren Bernard Marr har skrevet en bok med tittelen «Future Skills: The 20 Skills and Competencies Everyone Needs to Succeed in a Digital World». I en artikkel i det amerikanske forretningsmagasinet Fast Company avslører han noen av tipsene, og presenterer seks ferdigheter vi mennesker bør tilegne oss for å møte den nye teknologiske hverdagen.

 

 

Startpunktet er digital kompetanse og datakompetanse. Det første er rett og slett evnen til å bruke en datamaskin og digitale verktøy, slik at du kan samarbeide med andre på felles prosjektplattformer. Du må vite hvilke redskaper og metoder som passer til de forskjellige oppgavene.

Det andre er forståelse for hvordan data, tall og annen input tolkes av KI. Siden kunstig intelligens aldri blir bedre enn den informasjonen den mates med, er det viktig å vite hva som er gode og relevante data i hvert enkelt tilfelle. I verste fall kan resultatet bli en ubrukelig – eller farlig – KI. Marr anbefaler å tilegne seg kunnskap om statistisk analyse, datavisualisering og datatolkning. Sammen med praktisk erfaring vil slike kurs sette deg i stand til å finne det riktige datamaterialet.

 

Former for naivitet

Neste punkt er digital trusselbevissthet. Teknologi er gjerne et tveegget sverd, som både skaper mulig-heter og farer. Med KI kommer også fenomener som deep fakes og syntetiske stemmer. Begge deler kan villede eller brukes i svindelforsøk. Kunnskap om hvordan slike virkemidler fungerer hever terskelen for å bli narret.

Dette fungerer også motsatt, påpeker Marr: Nye KI-verktøy, som ChatGPT, kan være forbausende enkle å lure. Dette har blant annet vist seg gjennom hvor raskt brukere har funnet måter å omgå de innebygde sikkerhetstiltakene i programvaren på. Årsaken til maskinens «naivitet» er at kunstig intelligens ennå ikke har noen reell kritisk sans. Ordrer følges blindt, og er – som allerede nevnt – basert på informasjonen den er matet med.

Derfor er det viktig at vi øver opp vår egen kritiske tenkning. Dette er den fjerde ferdigheten på listen til forfatteren.

 

Menneskelige særtrekk

Mange har latt seg fascinere av for eksempel Dall-E-programmets evne til å skape bilder på et blunk, basert på noen enkle instrukser. Prosessen skjer ved at KI-en setter sammen elementer og karakteristika fra allerede eksisterende verk. Men ekte kreativitet er fortsatt en eksklusiv menneskelig evne, skriver Marr.

«Kreativitet gjør ideer levende (…) og de som er i stand til å utnytte denne evnen, vil fortsatt bli verdsatt i lang tid fremover.»

Avslutningsvis nevner han nysgjerrighet og evnen til kontinuerlig læring, som den aller viktigste enkeltferdig-heten vi bør utvikle.

Evnen til å stille spørsmål ved verden rundt oss, og tørst etter stadig ny informasjon, er selve forutsetningen for å forbli relevant.