• Forkjempere for pronatalisme Elon Musk, verdens rikeste person, oppfordrer alle velstående mennesker til å få så mange barn som mulig. Det samme gjør paret Simone og Malcolm Collins (innfelt) som gjennom organisasjonen pronatalist.org tar til orde for at mennesker med høy utdannelse får flere barn. Foto: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images og pronatalist.org

De vil redde Vesten med en ny babyboom

De vil redde Vesten med en ny babyboom

En kontroversiell trend sprer seg fra USA og Ungarn til andre deler av verden. En voksende gruppe såkalte pronatalister – inkludert Elon Musk – mener rike og smarte mennesker bør få så mange barn som mulig for å opprettholde Vestens levestandard. Kritikere kaller ideen egoistisk og sammenligner fenomenet med rasehygiene.

Fra utgave: 9 / september 2023

På en jobbreise til Sør-Korea fikk amerikanske Malcolm Collins for alvor øynene opp for problemet. I det asiatiske landet synker folketallet i rekordfart som følge av verdens laveste fødselsrate på kun 0,78 barn pr. kvinne. Hvis trenden fortsetter, vil Sør-Korea miste to tredjedeler av sin nåværende befolkning innen år 2100 – fra 51 millioner i dag til rundt 15 millioner ved begynnelsen av neste århundre.

For Malcolm Collins (36) er det en dyster prognose for en nasjons forestående kollaps. Og så å si i hele Vesten går utviklingen samme vei.

– Hvis vi var en dyreart, ville vi blitt kalt truet. Vi ville få panikk over at vi er i ferd med å dø ut, sier han til Aftenposten Innsikt på videolink fra sitt hjemmekontor i Philadelphia.

Fakta

Pronatalisme

> Pronatalisme er en ideologi som vil fremme reproduksjon av menneskeliv og ser en høy fødselsrate som avgjørende for å opprettholde dagens levestandard i fremtiden.

> De såkalte pronatalistene frykter at synkende fødselstall i Vesten og andre deler av den utviklede verden vil føre til kulturell utryddelse, økonomisk kollaps eller til slutt sivilisasjonens sammenbrudd.

> Blant talspersonene er forretningsmannen Elon Musk, som har ni barn, og organisasjonen Pronatalist.org, som ble startet av et målbevisst amerikansk ektepar som har som plan å få mellom syv og 13 barn.

 

Det må fødes 2,1 barn pr. kvinne hvis et land skal opprettholde sin befolkning. I dag ligger nesten alle verdens utviklede land under den grensen. Og ifølge FN vil verdens gjennomsnittlige fødselsrate falle under denne grensen i år 2056, altså om drøyt tre tiår. I år 2100, anslår FN, vil kun syv land ligge over 2,1 – primært afrikanske land sør for Sahara – og dermed blir det vanskeligere for utviklede land i fremtiden å basere seg på innvandring for å opprettholde folketallet.

Malcolm Collins og kona Simone (35) vil gå drastisk til verks for å motvirke trenden. Det høyt utdannede ekteparet har utdannelser fra eliteuniversitetene Cambridge og Stanford, og de har lovet hverandre å få mellom syv og 13 barn. For tiden venter de sitt fjerde barn, og de oppfordrer andre til å gjøre som dem.

– Vi er på Titanic nå. Og Titanic er i ferd med å treffe isfjellet. På det nåværende tidspunktet er det ingen vei utenom, sier Malcolm Collins til Aftenposten Innsikt.

– Vårt mål er ikke å forhindre at Titanic treffer isfjellet. Det er å gjøre klar redningsflåtene.

 

Barn er veien til udødelighet

Malcolm og Simone Collins er selverklærte pronatalister. De mener at veien til en bedre verden er at folk som dem får barn. Og helst mange barn.

For å nå det målet har ekteparet stiftet organisasjonen Pronatalist.org, hvor de blant annet legger til rette for at single «som presterer høyt», kan møtes. Fremover vil de med sitt nyetablerte Institute for the Gifted gjøre det mulig for alle barn å få en eliteutdanning.

Sorteringen skal gjøres etter motivasjon og nysgjerrighet, ikke etter IQ, sier de.

 

Planer om syv til 13 barn Ekteparet Simone og Malcolm Collins mener smarte mennesker har et ansvar for å føre sitt «overlegne DNA» videre. Foto: pronatalist.org

 

De har også laget et ambisiøst regnestykke som strekker seg langt inn i fremtiden.

– Hvis alle våre etterkommere får minst åtte barn i løpet av 11 generasjoner, så vil antallet mennesker med Collins-blod i årene til slutt bli større enn hele Jordens nåværende befolkning, sier Malcolm Collins.

Med andre ord vil det innen år 2400 i teorien være født mer enn åtte milliarder slektninger av pronatalistparet fra Philadelphia.

– Veien til udødelighet går gjennom å få barn. På den måten kan vi bestemme hvordan fremtiden vil se ut, sier Malcolm Collins.

– Menneskene som viderefører sin kultur og synspunkter, er mennesker som elsker å være foreldre, tilfører Simone Collins, som er 35 år.

På grunn av alderen hennes lagret paret så mange embryoer som mulig i 2018, og disse oppbevares nå i en fryser.

Deres tredje barn ble født etter prøverørsbefruktning og gjennomgikk også en såkalt polygen screening – en teknologi som tester fosterets risiko for å utvikle kreft, diabetes, schizofreni og en håndfull andre sykdommer i løpet av livet.

Foreldrenes primære bekymring handlet imidlertid om de såkalte «prestasjonspåvirkende egenskapene». Også disse ble analysert, inkludert risiko for stress, kronisk depresjon, hjernetåke, humørsvingninger, tretthet, angst og ADHD.

– Vi tror ikke at menneskeheten kan perfeksjoneres. Vi ønsker bare å gi barna våre best mulige odds, forklarer Malcolm Collins om ønsket om å spre det han ser på som sitt «overlegne DNA».

Interessant nok valgte ekteparet ikke å ta høyde for den genetiske sannsynligheten for autisme – en tilstand Simone Collins er diagnostisert med. Begrunnelsen deres var at hun med sine autistiske trekk «kan utkonkurrere andre mennesker», som Malcolm Collins uttrykker det med et snev av sarkasme.

 

Elon Musk: Sivilisasjonen vil smuldre

En annen person med mild autisme er verdens rikeste person, Elon Musk, eier av blant annet SpaceX, Tesla og X (tidl. Twitter). Selv er han far til ni barn og trolig verdens mest kjente tilhenger av pronatalisme.

Pronatalister ser det altså som smarte menneskers ansvar å tilføre kloden flest mulig smarte barn. Musk har oppfordret «alle velstående mennesker» til å få så mange barn som mulig.

«I motsetning til hva mange tror: Jo rikere noen er, jo færre barn har de. Jeg er et sjeldent unntak. De fleste jeg kjenner, har null eller ett barn», skrev Elon Musk på Twitter i fjor.

 

Gjort sitt Elon Musk har (minst) ni barn med tre ulike kvinner, noen ved hjelp av IVF og surrogatmor: To tvillingpar født i 2004 og 2021, trillinger født i 2006, og to barn født i 2020 og 2022 med artisten Grimes. Tvillingene i 2021 fikk han med Shivon Zilis, som inntil nylig satt i styret til KI-selskapet bak ChatGPT, Open AI, som Musk var med å grunnlegge.

 

Året før hadde han allerede startet debatten om hvorfor det ifølge ham «ikke er nok mennesker» på kloden.

«Jeg mener at en av de største truslene mot vår sivilisasjon, er den raskt synkende fødselsraten», sa Musk i et intervju med The Wall Street Journal.

«Og likevel tror så mange, inkludert smarte mennesker, at det er for mange mennesker i verden, og at folketallet er ute av kontroll. Det er helt omvendt. Ta en titt på tallene – hvis folk ikke får flere barn, vil sivilisasjonen smuldre opp», advarte Musk.

I miljøet rundt Silicon Valley og andre amerikanske teknologiknutepunkter er pronatalisme blitt et utbredt fenomen.

«Vi er ganske fortrolige med den pronatalistiske bevegelsen og er tilhengere av den», sier Jake Kozloski, medgründer av en app kalt Keeper, som har som mål å «løse fruktbarhetskrisen» ved å matche mennesker med andre som ønsker seg mange barn.

«Jeg oppfordrer folk som er ansvarlige og smarte og pliktoppfyllende til å få barn, fordi det vil gjøre fremtiden bedre», sier Diana Fleischman, pronatalist og psykologiprofessor ved University of New Mexico og tobarnsmor, ifølge avisen The Telegraph.

 

Diana Fleischman, pronatalist og psykologiprofessor ved University of New Mexico. 

   

Hun forstår godt at det er spesielt i Silicon Valley at pronatalismen vokser. Hvis det er ett sted i verden hvor mange mennesker med høy IQ møtes, er det her, mener hun.

«Verdens rikeste og mektigste mennesker ser det som sin plikt å reprodusere seg selv så mange ganger som mulig», heter det i analysen hennes.

Fleischman sier også at mange er motvillige mot å dele sin holdning til pronatalisme.

«Det er ikke akkurat sosialt akseptabelt å si at man vil bruke formuen sin til å lage så mange halvkopier av seg selv som mulig, eller at man har tenkt å fotokopiere seg selv inn i fremtiden», sier hun.

 

Illiberale land går foran

Drømmen om menneskets udødelighet har fått teknologimilliardærer som PayPal-grunnlegger Peter Thiel og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos til gjennom mange år å investere enorme beløp på forskning og teknologi på området.

Den såkalte longtermism – en moralfilosofi om å prioritere investeringer i en verden langt inn i fremtiden – vinner også terreng i Silicon Valley.

«Utilitarisme med et gudekompleks», er beskrivelsen avisen The Guardian har gitt det.

Ifølge Malcolm Collins bør imidlertid pronatalisme appellere til langt flere utover Silicon Valley-segmentet.

«Enhver med kunnskap om statistikk og forskning vil kunne se at dette er et problem. Grunnen til at Silicon Valley er uforholdsmessig tiltrukket av pronatalisme, er deres besettelse av data og det faktum at de er rike og mektige nok til å se og gjøre noe med problemet», mener Collins.

I andre deler av verden beveger noen mer illiberale land seg allerede i denne retningen. Kina har begynt å begrense aborter etter flere tiår med ettbarnspolitikk. Russland har gjenopplivet tradisjonen med å gi én million rubler (ca. 112 000 kr) og en medalje til kvinner med ti eller flere barn.

I Ungarn, som ifølge FN er nummer ti på listen over land med raskest synkende befolkning, har Viktor Orbáns regjering i flere år jobbet for å snu trenden. Han utropte 2018 til «familienes år» og ga en økonomisk belønning til foreldre som får flere barn. For eksempel er kvinner med mer enn tre barn fritatt for inntektsskatt resten av livet.

«Vi trenger ikke tall. Vi trenger ungarske barn», sa Orbán, som selv er fembarnsfar, den gang.

 

Trekker selv opp snittet Ungarn var et av landene med raskest synkende befolkning, men under statsminister Viktor Orbáns regjeringstid har den negative befolkningsutviklingen bremset opp. Selv har han fem barn. Her hilser han og familien på daværende pave Benedikt i 2010. Foto: MTI

 

Orbáns mangeårige partisoldat Zsolt Németh, som er far til tre, tilføyde: «De som pumper verden full av barn, vil styre kloden i fremtiden.»

Det er indikasjoner på at Ungarns aktive familiepolitikk de siste årene er i ferd med å føre til et vendepunkt. Nasjonal statistikk viser at den ungarske fødselsraten – som var 1,2 barn pr. kvinne da Orbán kom til makten i 2010 – i dag har økt til 1,6 barn pr. kvinne. Regjeringens mål er å få fødselsraten opp på det stabiliserende nivået 2,1 før 2030.

Ifølge Malcolm Collins er disse statlige og noen ganger autoritære tiltakene eksempler på hva som vil skje dersom familier ikke selv gjør noe med problemet.

– Hvis vår frivillige bevegelse mislykkes, vil statene bare ty til tøffere metoder, sier han.

 

Egoistisk sett fra et klimaperspektiv

I den vestlige verden blir det imidlertid stadig mer populært å velge bort det å få barn. En studie fra USA beskrevet av The Wall Street Journal viser at kun en knapp fjerdedel av voksne under 30 år som ble spurt, synes det er «veldig viktig» å få barn. Dette er en betydelig nedgang sammenlignet med tidligere, skriver avisen.

Og det er særlig progressive og miljøforkjempere på venstresiden som i snitt får færre barn, noe som i stor grad skyldes fortvilelse over klimakrisen blant de yngste generasjonene. Slik lyder det fra Nandita Bajaj i den kanadiske organisasjonen Population Balance, som jobber for å bremse miljøødeleggelsene forårsaket av befolkningsvekst.

«Hvis det er en kollaps vi burde frykte, så er det ikke en demografisk kollaps, men en miljøkollaps», mener hun, ifølge avisen National Post.

 

Nandita Bajaj, i den kanadiske organisasjonen Population Balance.

 

I november 2022 rundet verden åtte milliarder mennesker.

«Globalt blir vi fortsatt rundt 80 millioner flere mennesker på planeten hvert år. Den veksten stammer blant annet fra pronatalisme», påpeker Nandita Bajaj.

Hun får i samme avis støtte av filosofen Trevor Hedberg fra University of Arizona. Han er forfatter av boken «The Environmental Impact of Overpopulation». Her argumenterer han for at hvis vi skal redusere vårt CO₂-avtrykk på planeten, krever det at folk begrenser størrelsen på sine biologiske familier.

«Fra et moralsk prinsipp om ikke å gjøre klimakrisen verre, må vi begrense vår reproduksjon til maksimalt to biologiske barn. Adopsjon av flere barn kan være tillatt», foreslår Hedberg, ifølge National Post.

Han undrer seg over pronatalistenes behov for å få så mange barn. For filosofen er det uklart hvorfor man må produsere et halvt fotballag og ikke bare ett eller to barn for å føre arven sin videre.

«Hvis grunnen til at man ønsker å formere seg og få mange barn og dermed bidra til et uholdbart klimaavtrykk bare er av egeninteresse, så holder det ikke som moralsk argument», uttaler Hedberg.

«Er ikke det bare et uttrykk for egoisme», spør han retorisk.

På sosiale medier har kritikere knyttet konservative pronatalister som Malcolm og Simone Collins til eugenikk – ideen om at det er et politisk anliggende å kontrollere fordelingen av arvemateriale. Det er det som også kalles rasehygiene, noe som forbindes med nazistenes uhyrlige politikk.

Tilbake i Philadelphia avviser Malcolm Collins disse bekymringene fullstendig. Han sier at ekteparets håp er å «bevare et mangfoldig utvalg av kulturer som ellers kunne begynne å dø ut i løpet av de neste 75 til 100 årene».

– Vi ønsker å bygge en bevegelse som kan støtte mennesker av alle farger og trosretninger. Folk som ønsker å ha store familier, men føler seg forhindret av samfunnets normer, forklarer Malcolm Collins.

– På den måten kan vi forlenge levetiden til den vestlige sivilisasjonen, avslutter han.

 

Kilder: FNs demografiske prognose, Elon Musks Twitter-profil, The Wall Street Journal, The Telegraph, The Guardian, Viktor Orbáns tale til familiekonferanse i 2018, Zsolt Némeths tale til familiekonferanse i 2018, National Post