• Nyttårskort Fra etterkrigstidens Bulgaria med frivillige som er med på gjenoppbygging etter krigen. Foto: CORBIS/GETTY IMAGES

  • Monumentalt Sosialistmuseet i Bulgarias hovedstad Sofia åpnet 19. september 2011, 22 år etter kommunistregimets fall. Museet stiller ut statssponset propagandakunst fra de mange årene under kommuniststyre, med 77 monumentale skupturer, 60 malerier og 25 mindre plastkunstverk skapt mellom 1945 og 1989 av Bulgarias mest kjente kunstnerne i denne perioden.  Foto: NIKOLAY DOYCHINOV, AFP/NTB SCANPIX

  • «On your feet» Filmen «Zift» i svart-hvitt fra 2008 benytter seg av kommunistiske slagord for å gi et innblikk i kommunistfortiden. Skjermdump: YOUTUBE

  • Lojal lenge En ansatt ved Bulgarias nasjonalgalleri i Sofia renser en byste av sovjetdiktator Josef Stalin, i forberedel-sene til utstillingen «Totalitær kunst». Bulgaria var en av de mest trofaste sovjetiske satellittstanene i kommunistårene. Foto: DIMITAR DILKOFF, AFP/NTB SCANPIX

  • Rosenolje Bulgarske kvinner plukker roser til benyttelse i landets parfymeproduksjon. Fra slutten av 1950-tallet. Foto: SOVFOTO/GETTY IMAGES

  • «Den evige byggeren» Maleriet «1. mai-parade» av Stoyan Sotirov henger utstilt på museet for sosialistkunst i Bulgarias hovedstad Sofia. Foto: NIKOLAY DOYCHINOV, AFP/NTB SCANPIX

«Opp på beina, hardt arbeidende hender!»

«Opp på beina, hardt arbeidende hender!»

Kommunistiske slagord fra Bulgaria: I dag, 30 år etter kommunistregimets fall, er de ulovlige. Komiske slagord om storhet, dyder og til og med personlig hygiene skulle agitere og oppdra folk i det kommunistiske Bulgaria. De prydet sykehus, fabrikker, offentlige bad – og til og med sirkustelt.

Fra utgave: 11 / november 2019

Ufrivillig morsomt. Den populære, sovjetiske sangen «Smuglyanka» lyder muntert fra en skranglete radio i fengselet mens innsatte løper frem og tilbake med trillebårer lesset med mursteiner: De bygger en mur – inne i en sal på fengselet. Dette er en scene fra en nyere, bulgarsk film hvor fengselet og byggingen av innendørsmuren kan forstås som en metafor for kommunismen. Et stort, komisk slagord på veggen maksimerer absurditeten i de innsattes arbeid: «Opp på beina, hardt arbeidende hender!»

Et utvalg kommunistiske slagord:

Hver hånd – opp på beina! 
Oppfordring til godt, kommunistisk arbeid

Hvert egg – en bombe, hver høne – en flyvende festning mot de imperialistiske aggressorene!
Slagord på en kyllingfarm

Hver palle med ferdig produksjon – en spiker i imperialismens kiste!

Hvert glass med kompott – en knyttneve i imperialismens ansikt!
Slagord på en hermetikkfabrikk

 Hver kooperatør – et svin! Hver kommunist – to!
Kampanje for økt husdyrhold i et kooperativ

Mennesket er en hovedfigur i husdyrholdet. 
Slagord i et kooperativ

 25 år med folkestyre – 25 år med sirkus.
Neonskilt over et sirkustelt

Leve det bulgarsk-sovjetiske vennskapet mellom folkeslagene!
Partislagord 

Leve den internasjonale situasjonen! Kommunismen er uunngåelig!
Partislagord

Den som ikke kjenner Sibir, kjenner ikke Sovjetunionen! 
I reisemagasinet «Inturist». 

Ronald Reagan – fiende Nr. 1 for bydelsystemet i Tutrakan!
Slagord ved innkjørselen til den lille byen Tutrakan i Bulgaria

Mer skinn til Partiet!
Slagord på en skinnfabrikk

Flere steiner til folket!
Slagord i et steinbrudd

Trofasthet til Partiet, rent vann til folket.
Plakat i Vann- og avløpsetaten

 Kle av deg fort, andre venter også!
Oppfordring på et offentlig bad

Fjellet er en kilde til progressive ideer.
Oppfordring til å gå tur i fjellet

Vennskapet mellom mennesker gir vinger til disse.
Oppfordring til mellommenneskelig kontakt

 La oss bygge sosialismen med det vi har for hånden!
Partislagord

Etter sult og fattigdom kom tung industrialisering.
Rettferdiggjørelse av sosialistisk politikk

 La oss tre inn i kommunismen med pussede sko! 
Oppfordring til personlig stell

Leve Sovjetunionen – den evige byggeren av kommunismen!
Partislagord

 Sovjetiske klokker – verdens raskeste klokker! 
Agitasjonstavle

 Alle kommunister – under jorda! 
Slagord i en gruve

Hver kommunistungdom – et godt eksempel for hooligans! 
Ungdomsdisiplinering

 I kapitalismen er det mennesket som utnytter mennesket, og i sosialismen er det helt motsatt. 
Av en lærer i samfunnsvitenskap

I dag er valnøttkaken med peanøtter.
Advarsel i en kantine

Den tyrkiske kaffen er vietnamesisk. 
Advarsel i en kantine

Øl tilfaller kun medlemmer av fagforeningen.
På en arbeiderkiosk

 Ikke bruk alkohol før drikking! 
Advarsel på en lokal kro

Treffsikkerheten er større jo større sannsynligheten for å treffe er. 
I en kaserne for obligatorisk militærtjeneste

 

Et slagord som dette, er ikke det eneste av sitt slag. Kommunistene var svært oppfinnsomme når det gjaldt å indoktrinere nasjonen, og de var unektelig meget produktive. Slagordene skulle agitere, innordne og disiplinere mennesker på sykehus og fabrikker, i kullgruver og kooperativer, offentlige bad og omvandrende sirkus.

Men formuleringer som «Opp på beina, hardt arbeidende hender!» fremstår som nærmest ufrivillig morsomme. Noen grenser til det paradoksale, og andre igjen får en til å klø seg i hodet: «Leve den internasjonale situasjonen!» eller «Leve det bulgarsk-sovjetiske vennskapet mellom folkeslagene!».

De er til tider tvetydige og høres bakvendte ut, som dette slagordet over et sirkustelt: «25 år med folkestyre – 25 år med sirkus». Regimet fremstilte seg selv som et demokrati, mens sannheten var at folkestyre ikke var mulig i totalitarismen, så for mange var en slik formulering lett å oppfatte ironisk.

Forbudt ved lov. I 2000 vedtok den bulgarske regjeringen en lov som erklærte totalitarismen for forbrytersk – elleve år etter at den tok slutt i Bulgaria 10. november 1989. Dette var dagen etter Berlinmurens fall – en «innendørsmur» som hadde gjort et helt land til et fengsel. Men den verste muren var kanskje den som ble bygget i menneskers bevissthet. I loven om kommunistregimets forbrytelser står det at det hadde fratatt mennesker enhver mulighet for fri ytring; det tvang dem til å skjule sin vurdering av situasjonen i landet, og det tvang dem til å ytre offentlig enighet i fakta og omstendigheter som de visste var uriktige og til og med forbryterske.

I 2016 ble det vedtatt et tillegg til denne loven som bestemte at alle slags symboler fra kommunisttiden skulle bli forbudt og fjernes fra offentligheten. Dette gjelder minnesmerker, slagord, foto og andre symboler og gjenstander fra kommunisttiden.

To pluss to er fem. På kommunisttiden måtte man altså under tvang si seg enig i fakta og omstendigheter som var uriktige – eller latterlige og absurde. Som en fengselsinnsatt skulle man med «hendene opp på beina» løpe frem og tilbake med trillebårene, uten mulighet til å motsette seg, le av og fordømme absurditeten. Men hvilket levende, pustende menneske kan helhjertet – og uten å flire – stå ved følgende slagord om «moderlandet» Sovjetunionen og deres overlegenhet: «Sovjetiske klokker – verdens raskeste klokker!»? «Fakta» var at sovjetiske klokker var raskere enn alle andre i verden, akkurat som at to pluss to var fem. 

Onde geniers verk? Det er noen som har et lite håp om at det bak slagordene sto folk med fiffig humor som ønsket å undergrave regimet ved å latterliggjøre det. En annen forklaring er at slagordene var absurde og meningsløse med vilje. Tankeingeniørene bak disse salomoniske perler kan ha vært onde genier utdannet til å provosere intellektet og integriteten – og til syvende og sist bidra til regimets prosjekt om å underkue menneskeånden. For når man skal bygge meningsløse innendørsmurer under logikkstridende oppfordringer i et fengsel, kan man bli sliten og apatisk, og glemme sannheten, og til og med akseptere den falske virkeligheten.

Komisk militær retorikk. Propagandaen om kommunistindustriens storhet tok selv ikke objektiv tid for gitt når den priste fenomenale, ekstremt raske sovjetiske klokker. I tillegg pleide regimet å ordlegge seg militant når det skulle innpode om sin overlegne produksjon. Slagord i kooperativer fremstilte et egg som en bombe – og en høne som en flyvende festning mot imperialistene. Hver pølse var en kule i slaget mot verdensimperialismen.

Andre slagord oppfordret til personlig hygiene og stell i kampen mot lus og fluer, med grunnløs bruk av militære begreper som «destruere», «diversjon» og «fiender». Komikken som oppstår i møtet mellom det trivielle og en storslått språkbruk tillater unektelig et skråere blikk på kommunistregimet i dag.

Til latter og ettertanke. Bulgarsk lov sier klart hvordan kommunistfortiden skal sees på, men den dag i dag, 30 år etter, hersker det delte meninger om den. Det er noen som husker den med nostalgi og varme følelser, men for andre betyr den vanskjebne og lidelser. Noen snakker om trygghet og billige basisvarer, andre forteller historier om terror og represjoner. Andre igjen har blandede følelser, en mer eller mindre skrekkblandet lengsel og forherligelse av barndommen under kommunisttiden.

Ett er sikkert: Kommunistiske slagord får mange til å le fordi de høres ugjennomtenkt, tvetydig og ikke alltid adekvat ut.

I dag er slagordene ulovlige og skal være fjernet fra all offentlighet, men samlinger av disse språklige vidundrene er tilgjengelig for alle på nett, som en kilde til ettertanke – og latter.