• Lovløst Kristne innbyggere i Bangui, hovedstaden i Den sentralafrikanske republikk, 6. februar 2014. Foto: JEROME DELAY, AP/NTB SCANPIX

 • Våpeninnsamling Fra Mpoko-leiren.

 • Interimpresidenten Catherine Sambe-Panza.

 • Blodtørst Nylig innrullerte soldater i Den sentralafrikanske republikks hær, drar den mishandlede, døde kroppen til en mann mistenkt for å tilhøre den muslimske seleka-militsen, gjennom gatene i Bangui 5. februar 2014. Offeret ble lynsjet foran hundrevis av rekrutter, og bombardert med murstein og kuttet med kniver. Kampene mellom kristne militsmenn, såkalte anti-balaka («anti-machete») og muslimske seleka-grupperinger fortsatte til tross for forsøk fra utenlandske styrker på å stoppe blodbadet.
  Den sentralfrikanske republikk har i liten grad et eget, fungerende militærvesen. Foto: JEROME DELAY, AP/NTB SCANPIX

   

 • Lav moral Ungdommer henter ut materialer fra ødelagte bygninger i Bangui 11. januar 2014. Foto: PIERRE TERDJMAN/COSMOS/INA AGENCY

 • Mangelfull sikkerhet En politimann patruljerer gatene i Den sentralafrikanske republikks hovedstad Bangui, 8. februar, som et ledd i at landets politistyrker nylig inngikk et samarbeid med franske soldater om en militæroperasjon i landet. Frankrikes 1600 soldater og AUs 5000 har ikke lykkes med å stoppe den sekteriske volden i landet. Foto: ISSOUF SANOGO,  AFP/NTB SCANPIX

   

 • Fortvilelse To kvinner uttrykker sin fortvilelse og sorg 9. februar 2014, etter drapet på to slektninger under voldelige herjinger med ildpåsettelser, plyndring og drap i et av de mest folksomme nabolagene i Bangui. Den internasjonale straffedomstolen i Haag har  åpnet for å undersøke om det har foregått forbrytelser mot menneskeheten
  i Den sentralafrikanske republikk. Foto: ISSOUF SANOGO, AFP/NTB SCANPIX

   

 • FN-soldater Kameruns general og leder for de fredsbevarende styrkene Martin Tumenta Chomua. Foto: ISSOUF SANOGO, AFP/NTB SCANPIX

 • Lite hjertelig Banguis erkebiskop Dieudonne Nzapalainga (t.v.) og muslimenes imam, Oumar Kobine Layama, på et møte med afrikanske og franske fredsbevarende styrker. Foto: LUC GNAGO, REUTERS/NTB SCANPIX

   

 • Matforsyninger En gutt lemper last av døde kyllinger av en båt som har ankommet landsbyen Minkamen i Awerial-distriktet, 11. januar 2014. Titusener av mennesker har slått seg ned her etter sammenstøt i nabobyen Bor, 4 mil unna, mellom sør-sudanesiske regjeringstropper og opprørsstyrker under ledelse av Riek Machar. Foto: PHIL MOORE, AFP/NTB SCANPIX

 • Vold Sørsudanske regjeringsstyrker (SPLA) går forbi døde kropper i Mathiang, 31. januar 2014. Overgep begås fra begge sider i konflikten, som utløser bølger av hevnangrep fra både dinka- og nuerfolket. Gamle konflikter over landområder og kveg er blusset opp igjen, og er kommet ut av myndighetenes kontroll. Foto: CARL DE SOUZA, AFP/NTB SCANPIX

Sentral-Afrikas forbannelse.

Sentral-Afrikas forbannelse.

De lokale utfordringene i Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk er mange, men det finnes også historiske fellesnevnere som kan forklare mye av ustabiliteten i akkurat dette landområdet. 

Fra utgave: 3 / mars 2014

Gammel rivalisering. Store områder i Sentral-Afrika er igjen hjemsøkt av vold. Grusomme borgerkriger i Den sentralafrikanske republikk og i Sør-Sudan har kostet tusenvis av mennesker livet – og tvunget nesten to millioner til å flykte fra sine hjem. Frykten for et mulig folkemord i Den sentralafrikanske republikk er blitt tatt opp av det internasjonale samfunn – og Sør-Sudan vekker internasjonal oppmerksomhet i det minste delvis fordi det er Afrikas nyeste uavhengige stat.

Den sentralafrikanske republikk

4,5 millioner innbyggere.

Et av de minst utviklede land i verden og har vært ustabilt siden 1960 da den tidligere franske kolonien fikk sin uavhengighet. Det har vært stadige statskupp og vanstyre.

 Siden mars 2013 har det vært politisk kaos og kamper mellom kristne og muslimer, etter at selekaene, den muslimske opprørsbevegelsen med opprinnelse nord i landet, inntok hovedstaden Bangui i desember 2012. Den daværende presidenten François Bozizé flyktet fra landet, og selekaenes leder Michel Djotodia inntok presidentembetet, som første muslim noensinne i det kristendominerte landet. Djotodia hadde som landets nye leder ikke råd til å betale alle opprørerne. For å klare seg, henfalt disse til plyndring, som regel av det kristne flertallet i landet.

Kristne selvforsvarsgrupper oppsto. Disse militsene har også begått grusomme overgrep. Etter årsskiftet har denne voldsspiralen tiltatt, med enda flere drap. Djotodia lovet å utlyse nyvalg, men ble tvunget av regionale ledere til å gå av 10. januar. Landet ledes nå av en ny, midlertidig president, Catherine Sambe-Panza.

Opp mot en million mennesker er internt fordrevne i eget land, mens nær 100 00 har rømt til de omkringliggende nabolandene, Kamerun, Tsjad, DR Kongo og Kongo.

Frankrike og flere afrikanske land har sendt henholdsvis 2000 og 5000 soldater til landet, men har ennå ikke klart å skape ro. Også EU har sagt at de vil sende styrker.

I Den sentralafrikanske republikk har kampene og grusomhetene for en stor del funnet sted mellom kristne og muslimer – mens konflikten i Sør-Sudan, hvor kristen tro og tradisjonell afrikansk religion dominerer, avspeiler gammel rivalisering og fiendskap mellom stammene.

Kilder: Aftenposten, NTB, VG, Wikipedia.

Men det er ikke første gang denne regionen er blitt kastet ut i voldshandlinger. Begge land ligger innenfor et større område som i løpet av de siste tiårene har opplevd vesentlig mer vold enn de fleste andre deler av kontinentet.

Det store flertall (godt over 80 prosent) av kontinentets 16 millioner døde i kriger og konflikter i de siste 50 år, skrev seg fra denne sonen – som dekker åtte afrikanske land. Landene i dette området, fra Sudan i nord til Angola i sør, har alle lidd spesielt høye tap i de siste halvt hundre årene. I en eller flere voldelige episoder i denne perioden har hvert av disse landene mistet noe tilsvarende mellom 3 og 7,5 prosent av sitt nåværende befolkningstall. 

Historiske fellesnevnere. Selvsagt har det både i Den sentralafrikanske republikk og i Sør-Sudan (og i tidligere tider saktens også i andre land i dette området) vært særlige lokale problemer, konflikter og drivkrefter. Men det finnes også historiske fellesnevnere som kan bidra til å forklare den spesielt høye graden av instabilitet og vold som har ødelagt så mye av det større landområdet Den sentralafrikanske republikk og Sør-Sudan er en del av.

Historisk har en stor del av regionen i mange hundre år vært utsatt for en spesielt høy grad av vold og undertrykkelse – hovedsakelig gjennom to ytre faktorer: slavehandelen (både den arabiske og den transatlantiske) og deretter utplyndringen ved en særlig tyngende form for europeisk kolonialisme (det såkalte «konsesjonssystemet», hvor kolonimakter leiet ut hele områder og deres befolkninger til kommersielle virksomheter som fikk styre og utbytte dem som de fant det for godt).

De områdene som led mest under slavehandelen, var de som av geografiske årsaker var særlig sårbare for slaveekspedisjoner som ble foretatt – ofte av afrikanske statsdannelser – på vegne av arabiske eller europeiske slavehandlere

I mange hundre år var faktisk en av de viktigste «bruddlinjene» for disse slaveekspedisjonene en sentral kulturell og geopolitisk grense som fremdeles løper umiddelbart nord for Den sentralafrikanske republikk og Sør-Sudan.

Tusen år med slaveekspedisjoner. Det er langs denne linjen at det ufruktbare, arabiserte nordlige Afrika møter det frodigere, svarte Sentral-Afrika sør for Sahara. Gjennom århundrene har dette møtet hatt en enorm og ofte destabiliserende påvirkning på regionen. 

Den viktigste grunnen til dette er at det arabiserte nord tradisjonelt så på det svarte sør som et område det var legitimt å hente slaver fra – delvis fordi det etter religiøs sedvane ikke var tillatt for muslimer å gjøre andre muslimer til slaver. Faktisk ble det etablert en rekke stater (som nå er forsvunnet) rett nord for denne geopolitiske skillelinjen som hadde slavejakten som sin viktigste økonomiske raison d’être. Dette førte til at anslagsvis åtte til ni millioner svarte afrikanere ble tatt til fange mellom det 9. og det 19. århundret, og brakt i handel nord- og østover til de store slavemarkedene i den arabisk/asiatiske verden.

Det ble etablert en rekke stater (som nå er forsvunnet) rett nord for denne geopolitiske skillelinjen som hadde slavejakten som sin viktigste økonomiske raison d’être.

Det fantes også en tradisjon for lokalt slaveri i regionen. Og fra det 16. til det 19. århundret ble da også minst 11 millioner afrikanere solgt vestover i den transatlantiske slavehandelen

Tusen år med slaveekspedisjoner gjorde både gjerningsmenn og ofre vant til vold som en politisk og sosial realitet. Det er en arv som kan hevdes at fortsetter å hjemsøke regionen i dag. Men hvis slavejegere skulle komme til å gjøre vold og lidelser til en del av livet i regionen, skulle ankomsten av europeiske kolonister i det 19. århundret vise seg som like katastrofal. 

Risikabel bosetting. Fordi Afrika rundt ekvator tradisjonelt hadde vært herjet av malaria, meningitt og gul feber, hadde de europeiske stormaktene større problemer med å bosette dette området med hvite kolonister – som ikke hadde noen immunitet mot tropesykdommer. Delvis som et resultat av dette, tilbød de den eksklusive retten til å utnytte spesifiserte landområder i et kolonialt fenomen som ble kalt «konsesjonssystemet» der private selskaper drevet av et relativt lite antall europeere var rede til å løpe risikoen for å bukke under for sykdommene.

Dette omfattet selve jorden, mineralressurser og alle de innfødte folkeslagene som bodde der. Og for å gjøre disse selskapene i stand til å utnytte sine konsesjoner maksimalt, ble de også ofte gitt administrative fullmakter og friheten til å danne sine egne «væpnede styrker».

Det var en billig form for kolonialisme, for den kostet ikke europeiske skattebetalere en øre. Men den førte til fremveksten av en rekke halvveis selvstendige kommersielle enheter som sto bak noen av historiens grusomste og mest voldelige koloniregimer. Systemet ble startet i Kongo av kong Leopold av Belgia, men ble snart imitert av franskmennene (og andre) i flere av deres afrikanske kolonier.

Konsesjonssystemet og jakten på profitt fra gummi og andre verdifulle ressurser førte til undertrykkelse i industriell skala – tvangsarbeid, henrettelser, pisking og til og med gisseltagning.

Akkurat som under slaveekspedisjonenes tid, ble hele befolkningsgrupper – deriblant folk i det som nå er Den sentralafrikanske republikk – vant til massevold, denne gangen vedvarende snarere enn sporadisk.

Akkurat som under slaveekspedisjonenes tid ble hele befolkningsgrupper – deriblant folk i det som nå er Den sentralafrikanske republikk – vant til massevold, denne gangen vedvarende snarere enn sporadisk.

Hva mer er: Deler av Sentral-Afrika er blitt svekket av økonomisk underutvikling.

Sårbare for nabolandenes krig. Tragisk nok har denne tradisjonen med fattigdom og vold fortsatt, og Den sentralafrikanske republikk og Sør-Sudan har vært herjet av indre konflikter i de senere tiårene.

Den sentralafrikanske republikk vant sin uavhengighet fra Frankrike i 1960, men folket der har likevel fortsatt å lide – ofte som et resultat av den volden som har rystet naboland og nærliggende stater.

Sør-Sudan

Sør-Sudan ble skilt ut fra Sudan i juli 2011 og er FNs yngste medlem.

8,2 millioner innbyggere.

I 40 år før uavhengigheten, var Sør-Sudan herjet av en krig som først sto mellom arabere i nord og de svarte i sør, og som ble komplisert av kamper mellom forskjellige stammer i sør.

Etter uavhengigheten har deler av Sør-Sudan vært plaget av sammenstøt mellom forskjellige stammer, blant annet på grunn av kamp om det livsviktige kveget.

Konflikten i Sør-Sudan skyldes en indre strid i regjeringspartiet SPLM. I juli 2013 ga president Salva Kiir sin visepresident, Riek Machar, sparken. De to er også ledere for Sør-Sudans største stammer, dinka og nuer, som utgjør henholdsvis 35 og 15 prosent av befolkningen.

Det voldelige opprøret startet da presidentens vaktstyrke skulle avvæpne soldater fra nuerstammen 15. desember 2013. Soldater fra begge sider gikk løs på hverandre og på sivile. Opprøret spredte seg deretter til byene Bor, Bentiu og Malakal, og kampene har på kort tid spredt seg til halvparten av Sør-Sudans ti delstater.

Over 10 000 mennesker fryktes drept siden 15. desember 2013.

Over 700 000 har flyktet fra hjemmene sine, og landets oljeproduksjon er halvert. Bare siden midten av januar har tallet på fordrevne økt med flere hundre tusen.

Kilder: Aftenposten, NTB, VG, Wikipedia.

I 2001 skapte kongolesiske opprørere ødeleggelser inne i Den sentralafrikanske republikk da en tidligere SAR-regjering ba dem om hjelp til å ta seg av interne politiske problemer. Både regjeringsvennlige og opprørske elementer fra et annet naboland, Tsjad, er tidligere gått inn i republikken i forbindelse med en tsjadisk borgerkrig.I 1983 opprettet sørsudanske opprørere under Sudans langvarige borgerkrig leirer inne i SAR, og i senere tid har væpnede opprørere fra den såkalte Herrens motstandshær i det nordlige Uganda også etablert baser øst i landet.

Fra Sudan er det kommet små hærer av tungt bevæpnede menn som plyndrer Den sentralafrikanske republikk for verdifull bambus (brukt som bygningsmateriale i Sudan) til en verdi av flere millioner britiske pund.

Banditter og organiserte kidnappingsgjenger – mange av dem fra Tsjad, Sudan og Kamerun – har lenge drevet et terrorstyre i den nordlige halvdelen av Den sentralafrikanske 
republikk. Dette har ført til dannelsen av lokale væpnede selvforsvarsgrupper med militær kapasitet til å delta i politiske konflikter. 

Utelukket fra velstand. Dessverre har den svært alvorlige økonomiske situasjonen i Den sentralafrikanske republikk bare bidratt til å gjøre tingene verre. Den ene regjeringen etter den andre har manglet tilstrekkelige ressurser til å belønne dem som brakte dem til makten, kjøpe ut rivaler eller overhodet finansiere hæren ordentlig – med en følge at landet igjen og igjen er blitt kastet ut i instabilitet.

Samtidig er sentrale agenter og hele folkegrupper blitt utelukket fra velstand, hvilket i sin tur gjentatte ganger har bidratt til ytterligere uro. Noe av dette er nå kommet til uttrykk i voldelige sammenstøt mellom kristne og muslimske militsgrupper. I Sør-Sudan døde opp mot to millioner i landets lange kamp for uavhengighet fra Sudan (1955–1972 og 1983–2005).

I en viss forstand var uavhengighetskrigene en moderne gjenspeiling av den eldre konflikten mellom det arabiserte nord og det ikke-muslimske og kulturelt mer svart-afrikanske sør. Men Sør-Sudan er også blitt herjet av interne konflikter mellom stammer – den umiddelbare årsaken til krisen der. Noe av hatet og rivaliseringen mellom stammene har for en stor del sin bakgrunn i kvegtyveriene som er utbredt i området – og hvor drivkraften ofte er bruken av kveg som betaling for brudekjøp. Nå forsøker det internasjonale samfunn fortvilet å stanse kampene i både Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk.

Men arven etter århundrer av vold og undertrykkelse, ofte frembrakt utenfra, kan på middels til lang sikt gjøre dette til en usedvanlig komplisert og utfordrende oppgave.