Tysk vindkraft i motvind

Tyskland skal bli klimanøytralt i 2050. Men samtidig med at kull- og atomkraft fases ut, stiger motstanden på landsbygda mot stadig nye og høyere vindkraftverk. Går regnestykket opp energiøkonomisk – og for samfunnet?

Luftslottet.

En halv million feil, milliardoverskridelser og utsettelse etter utsettelse. Historien om Berlin Brandenburg er historien om hvordan man ikke skal bygge en flyplass.

Frihet uten terror.

Kampen for et uavhengig Baskerland blir klassifisert som Vest-Europas siste væpnede konflikt. Men til tross for avslutningen av den voldelige epoken, lever håpet om baskisk suverenitet.

Ung i en delt by.

Det er 20 år siden konflikten mellom katolikker og protestanter i Nord-Irland var over, men store deler av Belfast, spesielt arbeiderstrøkene, er fremdeles splittet etter sekteriske linjer.

Spent før brexit.

Før Storbritannia trer ut av EU er grensen mellom Nord-Irland og republikken Irland noe av det som gir størst hodebry. Menneskene som lever langs grensen og som er avhengige av dens åpenhet, er bekymret for fremtiden.

Pages