Hollandes arvede utfordringer.

Det kritiske spørsmålet for Hollande-regjeringen er hvordan den skal klare å gjenopprette tillit og få til samarbeid med fagforeninger, næringslivet, det internasjonale investorsamfunnet, innvandrerledere – og dessuten ytre høyre.

Keynes er død.

Økt offentlig forbruk er en farlig medisin mot lavkonjunktur fordi det kan gi en nedadgående spiral: Stor gjeld og underskudd gir høy rente. Krisen blir selvoppfyllende.

Europas neste mareritt?

Bryter eurosamarbeidet sammen, vil det ha uopprettelig skade for integrasjonen – selve pilaren for politisk stabilitet i Europa siden annen verdenskrig.

Merkels makt.

Krisen i Europa blir stadig alvorligere. Ildprøvene står i kø for den tyske kansleren Angela Merkel denne høsten.

En klasse for seg.

Storbritannia er delt i to – de som har og de som ikke har. Ungdom fra fattige familier plyndret butikker i Londons forsteder, men ble møtt med motprotester fra middelklassen.

På vei ut av krisen.

På Island tiner økonomien etter å ha vært fastfryst i årevis. Fremtidsoptimismen pipler frem i den islandske befolkningen etter at en ny rapport fra OECD serverer gode nyheter. Sagaøya oversvømmes av fisk og turister.

Det napolitanske systemet.

Soldater i gatene knekker ikke camorraen i Napoli. Systemet er for innvevd lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Men hvordan har det kunnet skje?

Velkommen til Europa.

Flyktninger strømmer over grensen til Hellas med drømmen om en bedre fremtid. Men døren til EU er stengt, og asylsøkerne blir møtt med umenneskelige forhold.

Best i klassen.

Mens sorgene står i kø i det sørlige Europa, går Polen så det griner. Landet er på få år blitt en solid medspiller i EU.

Skog – nøkkelen til klimaforsprang.

Sverige holder stø kurs mot EUs ambisiøse klimamål. Annengenerasjons biodrivstoff er blitt virkelighet, den svenske papirindustrien omstiller til avanserte bioraffineri, og satsingen på biobasert strøm og fjernvarme fortsetter. Klimagevinsten er stor, men hvordan går det med skogen når den skal levere til stadig flere gode formål?

Pages