Det skotske problem.

Blir Skottland Europas neste nasjonalstat? Dette er det store, underliggende spørsmålet i britisk politikk. Den siste tiden har «det skotske problem» kommet til overflaten med full kraft. I kjølvannet går Storbritannia en usikker fremtid i møte.

Styres fra regionene.

Regjeringsskifter merkes knapt. Det synes ikke utenpå, det har tilsynelatende ingen virkning på noen, alt tikker og går som før, til dels også meget veldrevet. Dette er Italia.

Pages