Fotografiets definisjonsmakt

Hva vet vi egentlig om fotografiene som påvirker oss – bekrefter de eller tilslører de virkeligheten? Og hva med fotojournalistene som har tatt dem – har de en agenda eller er de nøytrale formidlere?

Kinas ‘trojanske hest’ i Europa

Verdens største Huawei-fabrikk utenfor Kina ligger i Ungarn. Vestens oppgjør med Huawei de siste årene har bare vært en liten forsmak på hvilke internasjonale konflikter som venter, advarer ekspert.